Vad är CHRISC?

chrisc_bild

CHRISC står för Christian Sports Contact och är KRIKs gemensamma internationella arbete. CHRISC har verksamhet i Kenya, Tanzania och Uganda samt en mängd samarbetsländer över hela världen.

KRIK har via KRIK Norge bedrivit internationellt arbete (CHRISC) sedan 1993. Fokus är att bygga en kristen idrottsorganisation i Östafrika som stärker barns och ungdomars ställning och möjligheter i samhället. Vi använder sportaktiviteter, hälsoinformation, utbildning och kristen tro.

KRIK Sverige stöttar CHRISC på en mängd olika sätt men driver inte själva några projekt. För en tid framöver har vi valt att våra insamlade medel skall gå till CHRISCs fantastiska turnering East Africa Cup. En turnering som vunnit idrottens fredspris och är oerhört viktig för tusentals barn och unga ledare.

CHRISC består av en mängd olika verksamheter som volleyboll, dans, fotboll, basket och teater. Vi möter barn och unga från olika länder, religioner, folkgrupper och socioekonomiska bakgrunder. Sammanlagt är över 20 000 barn och unga engagerade i CHRISCs olika verksamheter.

Verksamheten är byggd på:

  • Att via mentorer bygga morgondagens ledare genom förtroende, vägledning, undervisning och ansvar.
  • Fysisk aktivitet som bidrar till en förbättrad hälsa, samhörighet och personlig utveckling.
  • Hälsoinformation och upplysning genom praktisk och teoretisk undervisning.
  • Bibelundervisning.
  • Events, så som nationella läger, seriespel, turneringar och diskussionsgrupper.
  • Att samarbeta och samverka med skolor, kyrkor och andra organisationer, lokalt och internationellt.

KRIK är både nationellt och internationellt en gräsrotsorganisation. Detta innebär att vi bygger verksamheten på frivillighet och det är de lokala ledarna som äger sitt eget arbete. Det är ungdomarna själva som styr, och i Östafrika ser vi tydligt hur fattigdom inte beror på frånvaro av kompetens, utan snarare på avsaknaden av möjligheter. Genom ledarskapsutveckling vill vi frigöra potentialen i våra lokala ledare. Detta är absolut nödvändigt och en av de viktigaste framgångskriterierna för KRIK och CHRISC.