Vad är CHRISC?

chrisc_bild

CHRISC står för Christian Sports Contact och är KRIKs gemensamma internationella arbete. CHRISC har verksamhet i Östafrika samt en mängd samarbetsländer.

KRIK har via KRIK Norge bedrivit internationellt arbete (CHRISC) sedan 1993. Fokus är att bygga en kristen idrottsorganisation i Östafrika som stärker barns och ungdomars ställning och möjligheter i samhället.

KRIK Sverige stöttar CHRISC på flera olika sätt men driver inte själva några projekt. De gåvor vi samlar in går till att stärka barns och ungdomars tro på en ljusare framtid. Grunden i det arbetet vilar på den kristna tron och dess övertygelse om varje människas unika värde och förmåga. Plattformen vi gör det utifrån är genom sportaktiviteter som varje vecka samlar tusentals ungdomar. Utöver idrotten läggs också stor vikt vid hälsoinformation och bibel- och ledarskapsutbildning.

CHRISC består av en mängd olika verksamheter som volleyboll, dans, fotboll, basket och teater.

Verksamheten är byggd på:

  • Att via mentorer bygga morgondagens ledare genom förtroende, vägledning, undervisning och ansvar.
  • Fysisk aktivitet som bidrar till en förbättrad hälsa, samhörighet och personlig utveckling.
  • Hälsoinformation och upplysning genom praktisk och teoretisk undervisning.
  • Bibelundervisning.
  • Events, så som nationella läger, seriespel, turneringar och diskussionsgrupper.
  • Att samarbeta och samverka med skolor, kyrkor och andra organisationer, lokalt och internationellt.

KRIK är både nationellt och internationellt en gräsrotsorganisation. Detta innebär att vi bygger verksamheten på frivillighet och det är de lokala ledarna som äger sitt eget arbete. Det är ungdomarna själva som styr, och i Östafrika ser vi tydligt hur fattigdom inte beror på frånvaro av kompetens, utan snarare på avsaknaden av möjligheter. Genom ledarskapsutveckling vill vi frigöra potentialen i våra lokala ledare. Detta är absolut nödvändigt och en av de viktigaste framgångskriterierna för KRIK och CHRISC.

Med anledning av information från KRIK Norge om bristfälliga ekonomiska strukturer och uppföljning av medel i CHRISC vill KRIK Sverige kommentera det som hänt och på vilket sätt vår stöttning av arbete med idrottsmission i Östafrika genom CHRISC påverkas. Läs mer här.