Lektips

En KRIK-samling blir alltid lite roligare med lekfulla inslag! Här kommer lite tips på lekar ni kan ha som uppvärmning eller huvudaktivitet!
lektips_bild

GLADIATORBOLL
Dela in i minst tre lag och gör upp en halvmåne med västar i båda hörnen och sarg/målburar att gömma sig bakom. Två av lagen ställer sig i varsitt hörn och leken går ut på att ta sig över till andra sidan, hämta en väst och sedan springa tillbaka utan att bli tagen. Samtidigt står det tredje laget i mitten och ska kasta mjukbollar på de som springer. Träff, och man måste släppa västen och låta nästa person i sitt lag springa. Laget med flest västar när tiden går ut vinner. Lagen roterar sedan så att alla någon gång får kasta.

TRE I RAD/LUFFARSCHACK Forma nio ringar med rockringar eller band. Dela upp gruppen i två lag. Båda lagen har tre västar/bollar vardera för att kunna lägga ut i mitten. De första personerna i ledet startar samtidigt och tävlingen går ut på att få tre i rad, vågrätt, lodrätt eller diagonalt. När lagen lagt alla sina tre föremål får nästa person i ledet flytta runt pjäserna som redan ligger.

MULTIBOLL
Välj ut tre-fyra populära bollsporter och ställ upp två mål på en mindre plan. Dela sedan in gruppen i två lag och ställ upp två bänkar på sidan om planen som fungerar som avbytar-bänkar. På avbytarbänken måste man gå i ordning, sist in-sist ut. En lekledare, som kan vara med i leken, ropar högt ut vilken sport och hur många som ska spelas med jämna mellanrum under leken. Lekledaren kan exempelvis skrika: ”Innebandy tre personer!”. Då måste de tre som står på tur i varje lag ta varsin innebandyklubba och försöka göra mål. Efter några minuter av innebandy ropar på nytt ”Fotboll en person!” Då möts alltså de nästa i varje lag i en ”match” i 1-1 fotboll. Varje mål i alla sporter räknas som ett poäng och det lag med flest poäng i slutet vinner. Lekledaren bestämmer alltid tid, sport och hur många som ska spela så det är viktigt att lekledaren är en person som känner av gruppen bra och märker när det är läge att byta. En kul detalj är att byta väldigt snabbt om det ena laget är helt överlägset på den sporten som spelas för tillfället.

DOKTOR KRIK
Man delar upp planen i två delar en tydlig mittlinje. Ett lag på var sin sida som skall kulla det andra laget med hjälp av ett valfritt antal mjukbollar. Blir man träffad sätter man sig ned. För att få va med igen måste man bli ”behandlad” av Dr. KRIK, detta sker genom att Dr. KRIK lägger handen på den skadeskjutnes huvud och han får va med igen. Så långt är allt väldigt enkelt. Innan man börjar har lagen, utan att det andra laget fått reda på vem, utsett varsin Dr. KRIK. Dr. KRIKs hemliga identitet är nyckeln i leken o denna skall hållas hemlig under hela lekens gång. Det gäller därför att flera i laget går runt och ”behandlar” patienterna och dessa inte visar vem, som är den riktiga Dr. KRIK genom att stiga upp vid rätt tillfälle. Samtidigt gäller det självklart att skydda Dr. KRIK, blir han/hon träffad kan ingen behandlas och laget kommer till slut att besegras. Laget sista uppgift blir naturligtvis att fundera på vem som är Dr. KRIK i det andra laget. Efter att alla är tagna och spelet är över så ska det vinnande laget avslöja vem i det andra laget som var Dr. KRIK, om de gissar fel så förlorar dom den omgången.

DOPPBOLL
Dela in gruppen i två lag och gör upp en plan med två baslinjer. Nu gäller det att passa bollen inom laget för att slutligen komma fram till motståndarlagets baslinje och göra poäng. Problemet är bara att man alltid måste ”doppa” bollen i marken innan man kastar vidare. Doppar man inte bollen går bollen över till det andra laget.

JÄMTLÄNDSK BRÄNNBOLL
Alla vet att man blir varm av att röra på sig. I Jämtland är det nästan alltid kallt så därför är det viktigt att röra på sig. Den här varianten av brännboll fungerar perfekt för att bli varma eller bara för att det är roligt. Grundreglerna är som vanlig brännboll men utelaget behöver inte utse någon brännare. Laget bränner innelagets löpare genom att passa bollen till ALLA inom laget. När den sista i utelaget har bollen ropar denne ”bränd” och alla löpare som är på banan vid det tillfället blir då brända, som i vanlig brännboll, och får gå tillbaka en kon. Innelaget har också lite andra regler. Alla i laget får springa när de vill oavsett vart de står i ledet. Så om någon i innelaget får på ett kanonslag får hela laget springa och försöka samla poäng till slutsumman. Rörigt? Ja. Roligt? O, ja!

KONBOLL
Deltagarna delas in i två lag. Varje lag har en plint på sin planhalva med fem stycken koner uppställda på. Målet är att välta ner motståndarlagets koner genom att träffa dem med en mjukboll. Det är inte tillåtet att springa med bollen (eller kasta den framåt åt sig själv att plocka upp) den måste passas mellan lagmedlemmarna. Poäng delas ut för varje kon som välts ner. Konerna får inte hållas kvar på plats utan bara göra svåra att träffa genom att stå i vägen helt enkelt. När koner blivit välta ställs de tillbaka på plats igen och det lag vars koner blivit välta börjar boll från egen plint. Om man inte har tillgång till en plint kan man ha konerna på golvet och markera ut ett litet område som man inte får gå innanför och täcka.

MADRASSLEKEN
Dela in gruppen i två lag. Varje lag ställer sig på led med varsin tjockmadrass framför sig. Lagens uppgift är att förflytta madrasserna från ena väggen till den andra, men man får bara flytta på madrassen genom att kasta sig på den en i taget. När man kastat sig på madrassen ställer man sig sist i kön och väntar på sin tur. Första laget till andra sidan vinner.

MASKSTAFETTEN
Dela upp gruppen i två lag. Varje lag står på ett rakt led. Första personen i ledet lägger sig raklång på mage och nästa person måste springa över denne och lägga sig på mage framför den första personen. Sen gäller det för resten av laget att göra samma sak. När alla ligger ned på mage är det återigen tur för den person som är sist att springa över resten av laget. Ett kul tillägg är att låta lagen runda något och ta sig tillbaka. Det är tillåtet för lagen att förstöra för de andra genom att ”preja” varandra eller korsa varandras banor.

NYAST
Dela in gruppen i två lag där lagen tar plats bakom varsin baslinje. Så fort en deltagare kliver över baslinjen och in på planen måste den ropa “nyast”.
Efter det är man ett möjligt byte för motståndarlaget tills man räddar sig tillbaka över sin egen baslinje. På samma sätt måste motståndarna ropa “nyast” när de kliver in för att jaga. Lagkompisarna måste här vara aktiva att hjälpa till genom att kliva in på banan, ropa “nyast” och jaga de motståndare som klivit in. Så fort man vänt bakom baslinjen är man klar att ropa “nyast” och gå in igen. Ute på banan uppstår en rangordning där man alltid kan ta de motståndare som kommit in tidigare men bli tagen av de motståndare som kommit in senare. Här gäller det att hålla ordning! Den som blivit tagen leds hand i hand av den som fångat till lagets fängelse som är i lagets högra hörn. Om det är flera fångar så bildar man en kedja upp emot mittlinjen med den först tagna längst upp. Fritagning görs genom att en lagkompis tar fångens hand. De som går hand i hand kan aldrig bli tagna.

ORMEN
Utse två tagare och bestäm en relativt stor yta. När man blir tagen kopplas man samman hand-i-hand med den som tog. Ormen kommer med tiden att växa sig längre och längre. Varje deltagare som blir tagen hamnar ytterst i kedjan och det är bara de som får fånga in nya! Brister kedjan och den yttersta tar en deltagare gills inte detta, kedjan måste vara intakt. Leken tar slut när alla deltagare är fast i någon av kedjorna. Vinner gör den tagare som har längst orm.

SKIDSKYTTESTAFETT
Gör upp en runda som man ska springa innan man kommer fram till ”skyttestationen”. Skyttet kan vara både liggande och stående, det väljer ni. Till exempel kan skyttestationen vara att skjuta en boll i basketkorgen. Låt säga att man har fem skott på sig och för varje bom så får man springa ett extra varv, antingen på den stora rundan eller en liten mindre straffrunda som ni väljer.

SKOSTAFETT
Den här leken blir roligare ju fler par skor som finns på samlingen. Alla deltagare tar av sig sina skorna och lägger dem i mitten. Skorna blandas och lagen ställer sig på led på varsin sida om skohögen. Första deltagaren i varje lag springer fram, hittar en av sina skor, tar på sig den, inklusive knytning på plats och springer tillbaka och växlar med nästa deltagare som i sin tur gör samma sak tills alla i laget har bägge skorna på fötterna!

SMACKBOLL
Gör upp en liten plan med två mål och sidolinjer. Man ska spela som fotboll men med handflatorna. Man får inte röra bollen med nåt annat än händerna som ska vara helt sträckta och spända. Man slår till bollen som ett ”smack” och man får bara slå bollen en gång i taget, alltså man får inte dribbla. Man får lobba den om man kan det och sedan att nån annan slår den vidare i luften för att komma ur trånga lägen, men bollen kommer mest vara längs marken. Denna är kul o involverande eftersom man måste passa hela tiden och alla kan vara duktiga på att slå en boll med handflatan.

TIMMERSTOCKEN
Lag med 5-12 deltagare som ligger på rygg sida vid sida (axel mot axel) tätt intill varandra. En person väljs ut att vara den timmerstocken som ska transporteras ovanpå de andra timmerstockarna. Den personen lägger sig rak lång över de första personerna i ledet antingen med magen eller ryggen neråt (det som den är mest bekväm med). När startsignalen går så ska alla timmerstockar som ligger på golvet rulla samtidigt åt sidan så att den översta timmerstocken sätts i en naturlig transport framåt ovanpå de andra. När den övre timmerstocken ha passerat första personen i ledet så reser den sig och springer fram och lägger sig sist i ledet och börjar rulla med i rullningen igen. Det handlar om att få den utvalda timmerstocken över en given mållinje fortast. En väldigt rolig stafett!

Har ni fler förslag på roliga lektips? Hör av er till info@krik.se!