KRIK Gotland ligger på is för tillfället. Vill du dra igång gruppen igen? Hör av dig till lokalavdelningsansvarige.

Tid, plats och annat viktigt!