Vad är en KRIK lokalavdelning?

Lokalavdelningar är grunden i KRIKs verksamhet och går ut på att kombinera idrott och kristen tro genom att sprida idrottsglädje, trosglädje och livsglädje! Grupperna riktar sig till barn, ungdomar eller unga vuxna som vill anordna samlingar som är öppna för alla. Lokalavdelningen drivs av lokala ledare, med stöttning och support från KRIK-kontoret. KRIKs lokalavdelningar skiljer sig åt på många sätt, vissa träffas regelbundet varje vecka och spelar innebandy eller volleyboll, andra anordnar ett par större event eller utflykter per termin och andra mer spontana samlingar. Gemensamt för alla lokalavdelningar är att man under samlingarnas gång bryter för att ha en kortare andakt. På så sätt får det kristna budskapet en naturlig plats. Här kan du läsa mer om material och förmåner ni får som KRIK lokalavdelning!

Bara fantasin sätter gränser!
Om intresset och viljan finns kan ni starta en KRIK lokalavdelning! När ni tagit det beslutet får ni del av de exklusiva verktygen och handledningen som KRIK-kontoret erbjuder alla lokalavdelningar. I KRIK får alla möjliga olika idéer utrymme. Bara er fantasi kan sätta gränser för vad man kan hitta på i en KRIK-grupp, vi vill uppmuntra er att tänk fritt och stort! KRIK vill hjälpa er att förverkliga era idéer och stötta ert engagemang, så tveka inte på att höra av er till Charlotta eller Olle på KRIK-kontoret så hjälper vi er vidare.

Lektips!
Smackboll, masken, skidskyttestafett, doktor KRIK, ambassaden… Det finns mängder av roliga lekar som passar perfekt på KRIK-samlingarna! Här är tips och regler för en rad olika aktiviteter som ni kan testa på!

Få hjälp med ledarinspirationen!
Varje månad skickar vi ut ledarinspirationsbrev på mail till alla ledare som vill ha. Du kan anmäla dig till att få ledarskolan genom att maila charlotta.forsstrom@krik.se. Alla tidigare brev finns även sammanställda på lokalavdelningssidan.

Fält markerade med * måste vara ifyllda

STARTA EN LOKALAVDELNING!

Genom detta formulär har ni ett bildande möte för er lokalavdelning i KRIK. Uppgifterna ska sedan godkännas av KRIK-kontoret. Så snart det är godkänt mailas protokollet och stadgarna tillbaka till er. Lycka till och ring gärna lokalavdelningsansvarige om det uppstår frågor. Se kontaktuppgifter på krik.se.

Namnge helst föreningen utifrån er ort eller stadsdel. Se efter så att namnet inte är upptaget sedan tidigare. Ett enkelt namn är bra eftersom det sedan utgör grund för er mailadress och lokala sida på krik.se.

 Här hittar ni stadgeförslaget.