Starta lokalavdelning

krik_bildlokal
Varför ska man starta en KRIK lokalavdelning?
Vill ni på ett enkelt och roligt sätt kombinera idrott och kristen tro i en öppen gemenskap? Vill ni satsa på idrottsevangelisation och vara en del av ett stort kristet idrottsnätverk? Då är ni redo att bilda en KRIK lokalavdelning! Det enda som krävs är att ni är minst två personer som har en vilja att kombinera kristen tro och idrott.

Här nedan ser ni fler exempel på vad man får som KRIK lokalavdelning:

KRIK-material
Direkt efter att ni bildats får ni KRIK-västar, lokalavdelningshandböcker, info-foldrar, KRIK-flagga och ett antal affischer för att marknadsföra era samlingar med. Varje KRIK lokalavdelning har även tillgång till KRIKs lokalavdelningssida där det finns ännu mer tips, andaktsmaterial och inspiration för er lokalavdelning!

Bidrag
Alla lokalavdelningar får ett årligt ekonomiskt bidrag från KRIK, det får man också direkt i uppstarten. I dagsläget ligger det lokala bidraget på 3 000 kr/år, förutsatt att man skickar in lokalavdelningens årsmötesprotokoll och verksamhetsredovisning innan 1 april. Lämnar man in det senare regleras bidraget utefter när på året ni lämnar in det. Utöver detta så bidrar KRIK med bankkonto, ledarträning med mera. Varje år har vi ett stort läger för alla ledare i KRIK eller för de som är intresserade av att bli ledare. Detta läger kallas för KRIK-kalaset. Läs mer om Kalaset här.

Handledning & Hjälp
Vi har genom årens arbete samlat på oss massvis av erfarenheter och kan hjälpa er i uppstarten med allt ni behöver hjälp med. Det kan handla om att komma igång med de första samlingarna, upplägg på en KRIK-samling, kontakt med kommunen, söka bidrag och boka hallar. Emmy, Samuel, My och Julia har ansvar för lokalavdelningarna på KRIK-kontoret och vill gärna att ni kontaktar dem med frågor eller önskemål!

Del av ett nätverk
Som lokalavdelning blir ni en del av ett större sammanhang med stora riksläger och lokalavdelningar över hela Sverige där alla brinner för samma sak. Vi uppmuntrar till samarbete och utbyte med andra lokalavdelningar.

Tydlig satsning
Uppstarten innebär en tydlig satsning på idrottsarbete och en satsning brukar ofta få med sig ett ökat engagemang! Som förening är det oftast enklare att söka kommunala bidrag och få sänkta kostnader för halltider.

Fält markerade med * måste vara ifyllda

STARTA EN LOKALAVDELNING!

Genom detta formulär har ni ett bildande möte för er lokalavdelning i KRIK. Uppgifterna ska sedan godkännas av KRIK-kontoret. Så snart det är godkänt mailas protokollet och stadgarna tillbaka till er. Lycka till och ring gärna lokalavdelningsansvarige om det uppstår frågor. Se kontaktuppgifter på krik.se.

Namnge helst föreningen utifrån er ort eller stadsdel. Se efter så att namnet inte är upptaget sedan tidigare. Ett enkelt namn är bra eftersom det sedan utgör grund för er mailadress och lokala sida på krik.se.

 Här hittar ni stadgeförslaget.