Centrala, regionala & lokala årsmöten 2019

KRIKs centrala årsmöte
Välkommen till KRIKs centrala årsmöte som hålls i Kungsporten, Huskvarna kl 19.30 den 15 februari 2019. Vill du ta del av de ekonomiska rapporterna så kan du skicka ett mejl till info@krik.se och be om att få dem. Ett stadgeändringsförslag från styrelsen kommer att behandlas och det hittar du här.

Dagordning för årsmötet
Verksamhetsredovisning för 2018

KRIKs regioner
Datum för samtliga regioner kommer inom kort

KRIK Övre Norrland
Tisdagen den 18 februari klockan 12.00 har KRIK Övre Norrland årsmöte. KRIK Övre Norrland omfattar lokalavdelningar och medlemmar från Västernorrland, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Mötet kommer att genomföras i form av en telefonkonferens dit du anmäler ditt deltagande till mattias.ottestig@krik.se innan mötet eller genom att skicka ett sms till 070-2727449.

KRIK Västra Götaland
Måndagen den 18 februari kl 19.30 har KRIK Västra Götaland årsmöte. KRIK Västra Götaland omfattar lokalavdelningar och medlemmar i Västra Götalands län. Mötet kommer att hållas i Församlingsfakultetens lokaler på Ekmansgatan 3 i Göteborg.
Om du vill delta anmäler du detta till Samuel Nelson innan mötet, antingen per mail samuel.nelson@krik.se eller genom att skicka ett sms till 070-156 63 80.

KRIK Jönköpings Län
Tisdagen den 19 februari kl.21.00 har KRIK Jönköpings län årsmöte. KRIK Jönköpings län omfattar lokalavdelningar och medlemmar från hela länet. Mötet kommer att genomföras i form av en telefonkonferens dit du anmäler ditt deltagande till emmy.leander@krik.se innan mötet eller genom att skicka ett sms till 073-0911528.

KRIK Örebro Län
Tisdagen den 26 februari kl.12.00 har KRIK Örebro län årsmöte. KRIK Örebro län omfattar lokalavdelningar och medlemmar från hela länet. Mötet kommer att genomföras i form av en telefonkonferens dit du anmäler ditt deltagande till emmy.leander@krik.se innan mötet eller genom att skicka ett sms till 073-0911528

KRIK Skåne län
Tisdagen den 19 februari kl 19.30 har KRIK Skåne Län årsmöte. KRIK Skåne län omfattar lokalavdelningar och medlemmar i Skåne län. Mötet kommer att genomföras i form av en telefonkonferens och om du vill delta anmäler du detta till Samuel Nelson innan mötet, antingen per mail samuel.nelson@krik.se eller genom att skicka ett sms till 070-156 63 80.

Lokala årsmöten
Varje lokalavdelning/undergrupp måste ha ett årsmöte. Se till att ha årsmötet innan 31 mars för att få hela ekonomiska bidraget på 3 000 kr utbetalt till ert konto. Skicka ut en kallelse två veckor innan mötet, förslagsvis genom att meddela det muntligt på en KRIK-samling eller genom att skriva det på lokalavdelningens facebooksida. Formulär för årsmötet hittar du här.