Centrala & regionala årsmöten 2018

KRIKs centrala årsmöte
Välkommen till KRIKs centrala årsmöte som hålls i Göteborg kl 20.00 den 16 februari. Platsen är Lutherska Missionskyrkan. Vill du ta del av de ekonomiska rapporterna så kan du skicka ett mejl till info@krik.se och be om att få dem. Ett stadgeändringsförslag från styrelsen kommer att behandlas och det hittar du här.

Här är årsmötets dagordning.
Här är KRIKs verksamhetsredovisning för 2017.

KRIK Övre Norrland
Torsdagen den 15 februari klockan 12.00 har KRIK Övre Norrland årsmöte. KRIK Övre Norrland omfattar lokalavdelningar och medlemmar från Västernorrland, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Mötet kommer att genomföras i form av en telefonkonferens dit du anmäler ditt deltagande till mattias.ottestig@krik.se innan mötet eller genom att skicka ett sms till 070-2727449.

KRIK Uppsala län
Onsdagen den 21 mars klockan 18.30 har KRIK Uppsala län årsmöte. Mötet kommer att genomföras i form av middagsmöte i Korskyrkan i Uppsala (Väktargatan 2D). Du anmäler ditt deltagande till my.nygren@krik.se innan mötet eller genom att skicka ett sms till 072-2025447.

28 februari: Uppsala län klockan 18.00.

Andra regioner
Årsmötena kommer inte att ha några fasta platser utan ske via telefon. Anmäl dig genom att mejla ditt telefonnummer till henrik.strombom@krik.se eller skicka ett sms till 076-552 65 62 och uppge namn så rings ni upp när respektive årsmöte är.

20 februari: Jönköpings län klockan 20.00.
22 februari: Västra Götaland klockan 20.00.
27 februari: Skåne län klockan 20.00.

Lokala årsmöten
Varje lokalavdelning/undergrupp måste ha ett årsmöte. Se till att ha årsmötet innan 31 mars för att få hela ekonomiska bidraget på 3 000 kr utbetalt till ert konto. Skicka ut en kallelse två veckor innan mötet, förslagsvis genom att meddela det muntligt på en KRIK-samling eller genom att skriva det på lokalavdelningens facebooksida. Formulär för årsmötet hittar du här.