Detta är KRIK

KRIK är en ideell ungdomsorganisation med visionen att skapa idrottsglädje, trosglädje och livsglädje. KRIKs syfte är att bevara, inspirera och vinna idrottsintresserade till ett kristet liv genom att förena glädjen i idrotten med glädjen i den kristna tron.

Med aktiviteter på kristen grund vill KRIK bevara och stärka kristna idrottsintresserade och utövare i sin tro, samt arbeta för att möta och berätta om Jesus för idrottsungdomar som ännu inte bekänner sig som kristna.

KRIKs värdeord är glädje, tydlighet, stolthet och frihet.

KRIK verkar tvärkyrkligt och utgör en arena mellan kyrkan och idrottsrörelsen utan att vara en idrottsförening, kyrka eller ett eget samfund.

Verksamhet

Lokalavdelningar och läger: Grunden i KRIKs verksamhet är alla lokalavdelningar som finns spridda över hela landet. I en lokalavdelning samlas man regelbundet till någon form av fysisk aktivitet med en tydlig kristen prägel i form av exempelvis andakt, bibelläsning och bön under samlingen. Varje år arrangeras också större riksläger som samlar hundratals ungdomar. Lägren och lokalavdelningarna är öppna för alla.

20+: För den som lämnat tonåren men fortfarande vill åka på läger har vi KRIK 20+, vilket innebär lite mer nischade läger som riktar sig till dig som är mellan 20-39 år. Det arrangeras alltifrån längdåkningsläger till träningsresor. Läs mer om vad som händer inom KRIK 20+ här.

Internationellt: KRIK har via KRIK Norge bedrivit internationellt arbete genom Christian Sports Contact (CHRISC) sedan 1993. I många år har tusentals ungdomar fått en tryggare vardag och en ljusare framtid genom idrottsarbete och ledarträning. 2018 drog sig KRIK ur delar av arbetet och avslutade samarbetet med CHRISC. Från och med 2019 stöttar KRIK tillsammans med KRIK Norge och norska Missionsalliansen ett ungdomsarbete i Kambodja med idrottsinriktning.

Elitnätverket: I KRIK vill vi också finnas med och inspirera och stödja kristna elitidrottare och har därför, tillsammans med Sport for Life, ett elitidrottsnätverk. Läs mer om nätverket här.

KRIK-Nytt: Tidningen KRIK-Nytt ges ut till alla medlemmar en gång per år. Här kan du läsa en pdf-version av senaste numret från 2019.

Bakgrund

KRIK kommer ursprungligen från Norge (Kristen Idrettskontakt) där man startade 1981. Initiativtagare till uppstarten var idrottspräst Kjell Markset, som redan 1976 var med och startade KROK – Kristen Orienteringskontakt. I dag räknar de in över 15 000 medlemmar och hundratals lokalavdelningar.

Uppstarten av KRIK Sverige skedde 2005, utifrån norsk inspiration och modell. Organisationerna har hela tiden verkat oberoende av varandra, men det hålls en kontinuerlig kontakt för att utbyta erfarenheter och inspiration. 2008 skapades den första projektanställningen och idag finns ett flertal anställda på huvudkontoret i Uppsala.

Stadgar

KRIKs stadgar hittar du här.