Detta är KRIK

KRIK är en ideell ungdomsorganisation som vill skapa idrottsglädje, trosglädje och livsglädje. Med aktiviteter på kristen grund vill KRIK verka för att dels bevara och stärka kristna idrottsintresserade och utövare i sin tro, dels arbeta för att möta och berätta om tron på Jesus för idrottsungdomar som ännu inte bekänner sig som kristna.

KRIK verkar tvärkyrkligt och utgör en arena mellan kyrkan och idrottsrörelsen utan att vara en idrottsförening, kyrka eller ett eget samfund.

Verksamhet

Lokalavdelningar och läger: Grunden i KRIKs verksamhet är alla lokalavdelningar som finns spridda över hela landet. I en lokalavdelning samlas man mer eller mindre regelbundet till någon form av fysisk aktivitet med en tydlig kristen prägel i form av exempelvis andakt, bibelläsning och bön. Varje år arrangeras också större riksläger som samlar hundratals ungdomar. Lägren och lokalavdelningarna är öppna för alla, oavsett om man är KRIK-medlem eller inte.

20+: För den som lämnat tonåren men fortfarande vill åka på läger har vi KRIK 20+, vilket innebär lite mer nischade läger som riktar sig mot dig som är 20 år eller äldre. Läs mer om KRIK 20+ här.

CHRISC: KRIK bedriver ett internationellt arbete, CHRISC, som KRIK Norge var med och startade upp 1993. Läs mer om CHRISC här.

Elitnätverket: I KRIK vill vi också finnas med och inspirera och stödja kristna elitidrottare och har därför, tillsammans med Sport for Life, ett elitidrottsnätverk. Läs mer om nätverket här.

KRIK-Nytt: Tidningen KRIK-Nytt ges ut till alla medlemmar en gång per år. Här kan du läsa en pdf-version av senaste numret.

Bakgrund

KRIK kommer ursprungligen från Norge (Kristen Idrettskontakt) där man startade 1981. Initiativtagare till uppstarten var idrottspräst Kjell Markset, som redan 1976 var med och startade KROK – Kristen Orienteringskontakt. I dag räknar de in över 15 000 medlemmar och hundratals lokalavdelningar.

Uppstarten av KRIK Sverige skedde 2005, utifrån norsk inspiration och modell. Organisationerna har hela tiden verkat oberoende av varandra, men det hålls en kontinuerlig kontakt för att utbyta erfarenheter och inspiration. 2008 skapades den första projektanställningen och idag finns ett flertal anställda på huvudkontoret i Uppsala.

Stadgar

KRIKs stadgar hittar du här.