Personuppgiftspolicy i KRIK

Personuppgiftspolicyn förklarar hur och varför vi samlar in och använder dina personuppgifter i KRIK. Läs gärna igenom policyn innan du registrerar dig som medlem eller om du har frågor kring hur vi hanterar dina uppgifter.

En personuppgift är en upplysning som kan knytas till en fysisk person. Exempel på uppgifter är namn, adress, telefonnummer och personnummer. 

Uppgifter vi samlar in

När du blir medlem i KRIK eller anmäler dig till ett läger lämnar du uppgifter om dig själv, som exempelvis namn, adress, telefonnummer och mejladress. De uppgifterna samlas därefter i vårt medlemssystem där det också registreras vilken lokalavdelning du tillhör. Dessa personuppgifter lämnar du till oss genom att fylla i webbformulär eller medlemslappar där du samtidigt får ge oss ditt samtycke att vi hanterar dina personuppgifter. Vi är noga med din säkerhet och sprider därför inte vidare dina uppgifter. Endast kontorspersonal och ledningsgrupper för läger har tillgång till personuppgifterna.

Vad används uppgifterna till?

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna veta vilka som deltar på våra läger och för att ha möjlighet att skicka ut nyhetsutskick om vår verksamhet via post, mejl och SMS. Du har full frihet att tacka nej till att få utskick genom att kontakta oss. Vi kontaktar dig även varje år för att påminna dig om att förnya ditt medlemskap, antingen via mejl, SMS eller telefon.

Dina personuppgifter lagras i våra system i max ett år från det att du valt att inte förnya ditt medlemskap. I största möjliga mån försöker vi säkerställa att din adress är så korrekt som möjlig. 

Du har rätt att kontakta oss för ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har dessutom rätt att begära att vi rättar, blockerar eller raderar dina personuppgifter. Observera att du som är under 16 år behöver målsmans/vårdnadshavares godkännande för att vi ska ha rätt att hantera dina uppgifter.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande.

Den här personuppgiftspolicyn kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer meddela dig om vi gör förändringar som kräver ditt samtycke.

Kontakta info@krik.se för mer information om hur KRIK hanterar dina uppgifter, eller om du har frågor. Personuppgiftsansvarig är KRIK och du hittar mer kontaktuppgifter till anställda på kontoret här. Om du vill veta mer eller har frågor kan du vända dig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats.