Personuppgiftspolicy i KRIK

KRIK samlar in personlig information om dig som medlem eller deltagare på läger och använder uppgifterna för att kunna kommunicera med dig. Vi värnar om din personliga integritet och målsättningen är att du ska kunna lita på att dina personuppgifter hanteras korrekt och i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

När vi registrerar dina personuppgifter eller på andra sätt behandlar dina uppgifter har du rätt till information om hur vi gör, vilket du kan läsa i den här policyn. Genom att bli medlem i KRIK godkänner du denna personuppgiftspolicy.

KRIKs styrelse är personuppgiftsansvarig och du kan när som helst kontakta oss på info@krik.se om du vill veta mer om hur dina uppgifter hanteras eller har några frågor.

Vilka uppgifter samlar vi in och varför?
Vi samlar in personuppgifter om namn, personnummer, telefonnummer, kön, adress, mejladress och lokalavdelningstillhörighet för att kunna registrera hur många medlemmar vi har i organisationen och för att veta vilka som deltar på våra läger. Vi samlar personuppgifterna i vårt medlemssystem för att ha möjlighet att skicka ut nyhetsbrev och information om vår verksamhet via post, mejl och SMS. Vi skickar bara ut information som vi bedömer kan ligga i medlemmens intresse utifrån tidigare engagemang i organisationen, och i varje utskick finns möjlighet att tacka nej till framtida mejl/brev.

Personuppgifterna lämnas till oss genom webbformulär på vår hemsida i samband med registrering av medlemskap eller via anmälan till läger där vi behöver uppgifterna för att kunna hantera ditt deltagande. Uppgifter lämnas också genom underskrivna medlemslappar.

Personuppgiftsbehandlingen i samband med ditt medlemskap är laglig då den krävs för att fullgöra medlemsavtalet och för att KRIK har ett berättigat intresse för ändamålen som du kan läsa nedan. När det gäller läger registrerar vi ibland vad som definieras som känsliga personuppgifter som specialkost och allergier. Detta ger medlemmen sitt samtycke till i samband med att aktiva kryssa i en ruta vid anmälan. Efter lägret raderas dessa uppgifter omgående.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att kunna sköta administrationen av våra medlemmar, skicka ut information om vår verksamhet och möjlighet till kontakt med dig som KRIK-medlem. Ditt personnummer registreras då det behövs för att säkerställa din identitet. Är du givare sparas dina bankuppgifter för att göra det möjligt att dra pengar via autogiro varje månad.

Lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter

  • Vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att fullfölja vårt avtal med dig som medlem och för att följa våra rättsliga skyldigheter.
  • Vi behandlar också dina uppgifter om vi har ett berättigat intresse, exempelvis ett intresse av att kommunicera med dig och ge information om vår verksamhet.
  • Vi behandlar känslig information om specialkost och allergier endast i samband med läger, de raderas därefter omgående efter lägret slut.
  • Vi lämnar inte ut dina personuppgifter utanför KRIK utan ditt samtycke.

Var sparas personuppgifterna?
KRIK kommer att behandla och registrera dina uppgifter i vårt medlemssystem. Vi sparar också uppgifter kring lägeranmälningar i Google Drive där endast kontorspersonal och ledningsgrupper för lägren har tillgång till personuppgifterna. Delar av dina personuppgifter kan lämnas ut till utvalda företag och organisationer som KRIK samarbetar med, exempelvis nödvändiga adresslistor till tryckeri i samband med utskicket av vår medlemstidning KRIK-Nytt och Postnord. I dessa fall har vi avtal (Personuppgiftsbiträdesavtal) med dessa leverantörer. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få tillgång till. Vid all hantering och utlämnande av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet.

Behöver barn vårdnadshavares tillstånd för att registreras?
I GDPR finns särskild krav på att skydda personuppgifter för barn under 13 år i barnets användning av informationssamhällets tjänster. Skyddet är utformat så att personuppgifter inte får sparas utan vårdnadshavarens tillstånd. KRIK bedömer att medlemskapet eller anmälan till ett läger, även om anmälan sker digitalt, inte kan betraktas som en av informationssamhällets tjänster. Dock är det viktigt att göra rimliga ansträngningar för att informera vårdnadshavare om medlemskapet och vad det innebär.

I fråga om anmälningar till läger ska rimliga ansträngningar göras för att säkerställa att vårdnadshavare godkänner att personuppgifterna sparas. Här bedömer KRIK att betalningsförfarandet av en lägeravgift är att betrakta som en rimlig ansträngning.

Hur länge sparas uppgifterna?
Personuppgifterna lagras i våra system i max 36 månader från det att medlemmen valt att inte förnya sitt medlemskap eller upphört med sitt månadsgivande. Därefter raderas personuppgifterna från systemet i enlighet med KRIKs rutin för radering.

KRIK är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och enligt vad som står i vår integritetspolicy. Varje medlem eller lägerdeltagare har rätt att kontakta KRIK för att få ett registerutdrag över vilka personuppgifter vi hanterar. De har rätt att begära att vi rättar, blockerar eller raderar personuppgifterna. KRIK är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Personuppgiftsansvarig är KRIK och du får gärna höra av dig till oss via mejladressen info@krik.se

Om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt har du möjlighet att lämna in klagomål till Datainspektionen, men vi hoppas att du i första hand vänder dig till oss för frågor och önskemål gällande vår behandling av dina uppgifter.

Förändringar av policyn
Om KRIK behöver göra betydande förändringar av den här personuppgiftspolicyn kommer vi att kontakta dig.