Covid -19

Senaste uppdateringen för KRIK-grupper

Såhär skriver FHM på sin hemsida: Den successiva återgången till en mer normal situation i samhället inleds enligt regeringens plan och enligt Folkhälsomyndighetens scenarier den 1 juni med att flera smittskyddsåtgärder anpassas.

Personer födda 2001 och tidigare bör när de tränar idrott eller bedriver någon annan fritidsaktivitet:

 • hålla avstånd till varandra
 • inte dela utrustning med varandra. Detta kan t.ex. gälla vattenflaskor, munskydd m.m. som kan överföra saliv.
 • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
 • undvika gemensamma omklädningsrum
 • resa till och från aktiviteten individuellt
 • utföra aktiviteten i mindre grupper

Vidare på samma sida nämner också folkhälsomyndigheten att det, inom nivå 3, är tillåtet med motionslopp och liknande samlingar utomhus: ”Motionslopp och liknande idrottstävlingar kan genomföras under förutsättning att högst 150 utövare deltar samtidigt.”

Vi tolkar detta som att aktiviteter som sker inomhus, alltså i en sporthall, fortfarande rekommenderas till att ske i mindre samlingar och främst för ungdomar födda 02 och senare. Vi fortsätter därför att uppmuntra alla våra grupper till att, i den mån det går och är möjligt, träffas och ses utomhus. 

Tips på aktiviteter utomhus

 • Spikeball
 • Volleyball
 • Löpning
 • Fotboll
 • Discgolf
 • Lekar: Kubbturnering, Capture the Flag etc (Resursbanken har många bra tips)

Folkhälsomyndigheten

Anordna event

Med tanke på rekommendationen, om högst 150 deltagare vid exempelvis ett motionslopp, ser vi det som möjligt för er grupper att kunna anordna och arrangera events eller större samlingar som sker utomhus. Om ni önskar att anordna ett event med er KRIK-grupp så önskar vi att ni kontaktar oss för att föra en dialog kring hur vi kan genomföra den på bästa sätt för att alla skall känna sig trygga.

Kontakta oss 

Vi hjälper gärna till om ni önskar att vi kontaktar någon eller tar reda på mer information åt er kring vad som gäller för er specifika grupp. Hör gärna av er till oss, Julia och Sahra!

Julia.karlsson@krik.se, 070-886 07 20 

Sahra.gillberg@krik.se, 079-340 17 21

Uppdaterad 2021-06-04


Vad är det som gäller för KRIK-grupper?

Å ena sidan uppmuntras det till fysisk aktivitet och träning för hälsans skull, å andra sidan så finns det en uppsjö med råd och rekommendationer att förhålla sig till. Vad får man göra, hur ska man tänka? Vi längtar alla efter att dra igång med våra aktiviteter och samlingar och vi önskar av hela vårt hjärta att skratten snart skall få klinga högt i idrottshallar runt om i Sverige igen. Samtidigt så behöver KRIK som organisation vara med och ta sitt ansvar i dessa tider… Så vad gör vi?

Regionala och lokala råd 

Ny information och nya rekommendationer kan komma plötsligt från FHM. Det ligger därför ett ansvar hos varje grupp att läsa och hålla sig uppdaterad kring vad som är det senaste samt se om det finns regionala eller lokala råd och bestämmelser.

 

Födda 02 och yngre:

 • Inomhus: Det är okej för 02 och yngre att ses inomhus och spela innebandy, fotboll eller göra annan typ av fysisk aktivitet (kolla med den lokala myndigheten om det finns ett maxantal för personer att vistas i lokalen).
 • Omklädningsrum: Allt ombyte sker hemma.
 • Stora grupper: Det är okej att vara mer än 8 personer men börjar man vara fler än 15 så bör man överväga att dela upp gruppen i olika veckoscheman eller boka tider efter varandra.
 • Utomhus: All aktivitet utomhus är okej.

 

Äldre än 02 – hur gör vi där?

 • Inomhus: Nej. Vi är medvetna om att det tyvärr blir tråkigt för de som är äldre än 02 att inte kunna ses inomhus men vi behöver följa de råd och rekommendationer som finns.
 • Utomhus: Utomhusaktiviteter* är okej.
 • Stora grupper: Dela upp gruppen i olika veckoscheman eller boka dubbla tider efter varandra (om det exempelvis är en konstgräsplan).

*Rekommenderade utomhusaktiviteter: Bönepromenader, vandringar, grillning, discgolf, lekar i parken/trädgården, löpning, pulkaåkning, skridskor, snöbollskrig och längdskidor.

Även bollsport utomhus kan vara okej men var uppmärksam på att kolla regionala rekommendationer. Så här skriver Svenska fotbollsförbundet angående fotbollsträningar:

”Om träning bedrivs utomhus är SvFF:s rekommendation att antalet deltagare anpassas på ett sådant sätt att, vid sidan av den närkontakt som är en naturlig del av spelet, trängsel undviks. Föreningar, lag och individer måste iaktta sådan begränsning avseende maxantalet besökare som arenaägare, eller annan anläggningsansvarig, beslutat om för den berörda anläggningen.” (se sidan 7)

Ett tips är att läsa på de regionala idrottsförbundens sidor, där ex Skånes fotbollsförbund har skarpare restriktioner än vad som anges av SvFF.

Råd från Folkhälsomyndigheten

 • Hålla avstånd till varandra
 • Inte dela utrustning med varandra. Detta kan t.ex. gälla vattenflaskor, munskydd m.m. som kan överföra saliv.
 • När det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
 • Undvika gemensamma omklädningsrum
 • Resa till och från aktiviteten individuellt
 • Utföra aktiviteten i mindre grupper

Anordna event

Om ni önskar att anordna ett event med er KRIK-grupp, där det finns en möjlighet att fler än de som vanligtvis är med i gruppen skulle kunna haka på, så önskar vi att ni kontaktar oss för att föra en dialog kring vad som gäller i just ert specifika fall där ni befinner er.

Dialog med oss 

Vi önskar att ha en dialog där vi gemensamt kan hjälpas åt att hitta den bästa lösningen för just er. Vi hjälper gärna till om ni önskar att vi kontaktar någon eller tar reda på mer information åt er. Hör gärna av er till Julia eller Sahra!

Julia.karlsson@krik.se, 070-886 07 20 

Sahra.gillberg@krik.se, 079-340 17 21

Det är väldigt svårt att kunna ge raka direktiv i en sådan oklar situation som denna. Vi gör vårt bästa och tillsammans kan vi hitta nya, kreativa och bra, lösningar som får födas fram ur detta.

Vi uppskattar att ni alla har överseende med detta.

Håll i och håll ut – vi hjälps åt!

Gruppansvariga på KRIK

Uppdatering 2021-03-03