Covid19

Senaste uppdaterat: 2022-01-18

För att begränsa spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslut om åtgärder som KRIK behöver följa. Här uppdaterar vi er om de senaste restriktioner som gäller KRIKs verksamhet och hur våra grupper ska gå tillväga.

Aktuella restriktioner som berör KRIK-grupper

All info om åtgärder som rekommenderas ska tydligt informeras av ledare till deltagere i KRIKs grupper. 

KRIK kids & ungdomar

I dagsläget är det tillåtet att bedriva KRIK-samlingar där våra grupper samlas för att idrotta. Enligt Folkhälsomyndigheten är det viktigt att barn och unga rör på sig, både för den fysiska och psykiska hälsans skull. Det är däremot viktigt att all KRIKs verksamhet tar hänsyn till att vi fortfarande befinner oss i en pandemi. Det är viktigt att våra ledare i KRIK-grupper för barn och unga tar  ansvar för att motverka smittspridning enligt gällande råd och rekommendationer:

 • Se till att deltagare är fullt friska vid deltagande.
 • Håller avstånd så gott det går.
 • Avstå på samlingar från fysisk kontakt som kramar och att skaka hand.
 • Dela inte utrustning, vattenflaska eller mat.
 • Tvätta/sprita händerna ofta och noggrant. (Möjliggör detta innan varje KRIK-samling)
 • Ombytte ska ske hemma.
 • Förlägg så mycket som möjligt av aktiviteten utomhus.

KRIK 20+

För våra KRIK 20+ grupper är det fortfarande tillåtet att bedriva aktiviteter. Däremot är det ytterst viktigt att ledare och deltagare följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är även viktigt att ledare är tydliga med att informera deltagare om de restriktioner som gäller och se till att de följs. Likt rekommendationerna för barn & unga är det viktigt att våra ledare i KRIK-grupper för 20+ tar ansvar för att motverka smittspridning enligt gällande råd och rekommendationer :

 • Se till att deltagare är fullt friska vid deltagande.
 • Håller avstånd så gott det går.
 • Avstå på samlingar från fysisk kontakt som kramar och att skaka hand.
 • Dela inte utrustning, vattenflaska eller mat.
 • Tvätta/sprita händerna ofta och noggrant. (Möjliggör detta innan varje KRIK-samling)
 • Ombytte ska ske hemma.
 • Förlägg så mycket som möjligt av aktiviteten utomhus.
 • Informera om att Folkhälsomyndigheten har allmänna råd som innebär att personer över 18 år som kan vaccinera sig, men som inte gjort det, bör ta särskild hänsyn och vidta försiktighetsåtgärder. För ovaccinerade vuxna är det extra noga att skydda sig själva och andra mot att bli smittad och undvika platser med trängsel.
 • Gör en anmälan innan samlingen för att begränsa att ni inte blir för många deltagare.

”Föreningar för kultur, idrott och fritid bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan dock genomföras.” – folkhalsomyndigheten

 

 

Håll utkik efter vidare information och se till att följa de lokala restriktionerna.

Hör gärna av dig till någon av oss på KRIK om du har några funderingar!