Covid19

Senaste uppdaterat: 2022-02-07

För att begränsa spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslut om åtgärder som KRIK behöver följa. Här uppdaterar vi er om de senaste restriktioner som gäller KRIKs verksamhet och hur våra grupper ska gå tillväga.

Aktuella restriktioner som berör KRIK-grupper

Med stor glädje har vi äntligen fått beskedet från Folkhälsomyndigheten att från och med den 9e februari ska de flesta åtgärder mot covid-19 avvecklas. För KRIK är detta goda nyheter då vi äntligen kan driva grupper som vanligt och även planera för läger, event och andra större sammankomster.

Nedan följer rekommendationerna från folkhälsomyndighetens hemsida som ska följas:

Myndighetsrekommendationer från den 9 februari

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.