Kambodja


KRIK har via KRIK Norge bedrivit internationellt arbete genom Christian Sports Contact (CHRISC) sedan 1993. I många år har tusentals ungdomar fått en tryggare vardag och en ljusare framtid genom idrottsarbete och ledarträning. 2018 drog sig KRIK ur delar av arbetet och avslutade samarbetet med CHRISC. Läs mer här.

Från och med 2019 stöttar KRIK tillsammans med KRIK Norge och norska Missionsalliansen ett ungdomsarbete i Kambodja med idrottsinriktning. De gåvor som samlas in går till att stärka barns och ungdomars tro på en ljusare framtid.

Läs mer om Missionsalliansens arbete här.