Internationellt arbete


KRIK Norge har bedrivit internationellt arbete genom Christian Sports Contact (CHRISC) sedan 1993 och sedan den svenska KRIK-starten har vi varit med och supportat det arbetet. I många år har tusentals ungdomar fått en tryggare vardag och en ljusare framtid genom idrottsarbete och ledarträning. 2018 avslutade KRIK stora delar av samarbetet med CHRISC och KRIK Norge ingick sedan ett nytt avtal och samarbete med Misjonsalliansen och ett ungdomsarbete i Kambodja med idrottsinriktning, vilket vi från KRIK Sverige stöttade under 2019.

Från och med 2020 har KRIK Sverige ingått ett treårigt avtal och samarbete med IAS och Läkarmissionen. Till att börja med kommer fokus och insatserna att riktas mot IAS fotbollsprojekt i ett stort flyktingläger i Kyangwali, Uganda. Framöver kan samarbetet utvecklas vidare och komma att omfatta fler länder, platser och projekt. Vi ser med stor spänning fram emot detta samarbete och vad det kan komma att innebära för barn och ungdomar som lever i stor utsatthet.

Var med och gör skillnad du också. Bli KRIK-givare!