Från 13 år och uppåt är alla välkomna till KRIK Långviksmon, från amatör till rutinerad! Vi testar olika sporter utifrån antal personer och intresse. Efter ungefär halva tiden har vi en liten paus för en kort andakt där någon av ledarna förberett något att säga och det avslutas med bön. Sedan fortsätter vi att idrotta och ha det kul tillsammans. Det här är en del av ett ungdomsarbete som Missionskyrkan bedriver varje fredag som heter Club 3:16. Vi kör KRIK-samlingar på varierande tider. Hör av dig om du vill veta mer och haka på!

Tid, plats och annat viktigt!