Välkommen till våra KRIK-samlingar i Ölmstad! Vi träffas ungefär en gång i månaden i idrottshallen och kör olika aktiviteter. Ibland fokus på en en sport eller aktivitet, andra gånger blandat! I mitten av samlingen har vi en andakt och delar tron tillsammans innan vi fortsätter ha kul ihop. Varmt välkommen att hänga på!

Tid, plats och annat viktigt!