Vad är en KRIK lokalavdelning?

Lokalavdelningar är grunden i KRIKs verksamhet och går ut på att kombinera idrott och kristen tro genom att sprida idrottsglädje, trosglädje & livsglädje!

Grupperna kan liknas vid vanliga träningsgrupper som träffas för att utöva någon slags fysisk aktivitet tillsammans. Grupperna riktar sig till barn, ungdomar eller unga vuxna som vill anordna samlingar som är öppna för alla. Lokalavdelningen drivs av lokala ledare, med stöttning och support från KRIK-kontoret.

KRIKs lokalavdelningar skiljer sig åt på många sätt, vissa träffas regelbundet varje vecka och spelar innebandy eller volleyboll, andra anordnar ett par större event eller utflykter per termin och en del kör mer spontana samlingar. Det är upp till ledarna och deltagarna att tillsammans utforma och bestämma hur lokalavdelningen ska se ut. Gemensamt för alla lokalavdelningar är att man under samlingarnas gång bryter av för att ha en kortare andakt. På så sätt får det kristna budskapet en naturlig plats.

BARA FANTASIN SÄTTER GRÄNSER!
Om intresset och viljan finns att kombinera idrott och kristen tro kan ni starta en KRIK lokalavdelning! När ni tagit det beslutet får ni del av de exklusiva verktygen och handledningen som KRIK-kontoret erbjuder. I KRIK får alla möjliga olika idéer utrymme. Bara er fantasi kan sätta gränser för vad man kan hitta på i en KRIK-grupp, vi vill uppmuntra er att tänk fritt och stort! KRIK vill hjälpa er att förverkliga era idéer och stötta ert engagemang, så tveka inte på att höra av er till KRIK-kontoret så hjälper vi er vidare.

Vill du starta en fotbollsgrupp? Löpgrupp? Anordna en volleybollturnering? Anordna ett basketläger eller en träningshelg?
Möjligheterna och friheten är stor för vad och hur ni vill utforma lokalavdelningens verksamhet. Antingen har ni en grupp som ses regelbundet varje vecka eller så kan ni sikta på att ha en ”event-grupp” som anordnar ett event/turnering/läger en eller flera gånger om året. Ni väljer själva vad ni vill ha för idrott/sport/träningsform under era samlingar.

MATERIAL & FÖRMÅNGER
Som lokalavdelning stöttar vi er både ekonomiskt, med material, handledning och hjälp.
Här kan du läsa mer om material och förmåner ni får som en KRIK lokalavdelning.

AKTIVITETS- & ANDAKTSTIPS!
Smackboll, masken, skidskyttestafett, doktor KRIK, ambassaden, pensionärsfotboll. Det finns mängder av roliga lekar och aktiviteter som passar perfekt på KRIK-samlingarna. Likaså finns det mängder av andakter man kan dela, men ibland kan man behöva lite tips och inspiration på både nya lekar och andakter. På Lokalavdelningssidan hittar ni vår idé- och resursbank med förhoppning om ny inspiration till era samlingar.

FÅ HJÄLP MED LEDARINSPIRATIONEN
Varje månad skickar vi ut ledarinspirationsbrev via mejl till alla ledare som vill ha. Du kan anmäla dig till att få ledarskolan genom att mejla emmy.leander@krik.se. Alla tidigare brev finns även sammanställda på lokalavdelningssidan.  Varje månad skickar vi även ut en ”KRIK-pepp” med inspiration inför kommande samlingars andakter och aktiviteter.

Fält markerade med * måste vara ifyllda

STARTA EN LOKALAVDELNING!

Genom detta formulär har ni ett bildande möte för er lokalavdelning i KRIK. Uppgifterna ska sedan godkännas av KRIK-kontoret. Så snart det är godkänt mailas protokollet och stadgarna tillbaka till er. Lycka till och ring gärna lokalavdelningsansvarige om det uppstår frågor. Se kontaktuppgifter på krik.se.

Namnge helst föreningen utifrån er ort eller stadsdel. Se efter så att namnet inte är upptaget sedan tidigare. Ett enkelt namn är bra eftersom det sedan utgör grund för er mailadress och lokala sida på krik.se.

 Här hittar ni stadgeförslaget.