Vad och varför en lokalavdelning?

VAD ÄR EN LOKALAVDELNING?
Lokalavdelningar är grunden i KRIKs verksamhet och går ut på att kombinera idrott och kristen tro genom att sprida idrottsglädje, trosglädje & livsglädje!

Grupperna kan liknas vid vanliga träningsgrupper som träffas för att utöva någon slags fysisk aktivitet tillsammans. Grupperna riktar sig till barn, ungdomar, unga vuxna eller seniorer som vill anordna samlingar som är öppna för alla. Lokalavdelningen drivs av lokala ledare, med stöttning och support från KRIK-kontoret.

KRIKs lokalavdelningar skiljer sig åt på många sätt, vissa träffas regelbundet varje vecka och spelar innebandy eller volleyboll, andra anordnar ett par större event eller utflykter per termin och en del kör mer spontana samlingar. Det är upp till ledarna och deltagarna att tillsammans utforma och bestämma hur lokalavdelningen ska se ut. Gemensamt för alla lokalavdelningar är att man under samlingarnas gång bryter av för att ha en kortare andakt. På så sätt får det kristna budskapet en naturlig plats.

Bara fantasin sätter gränser!
Om intresset och viljan finns att kombinera idrott och kristen tro kan ni starta en KRIK lokalavdelning! Bara er fantasi kan sätta gränser för vad man kan hitta på i en KRIK-grupp, vi vill uppmuntra er att tänk fritt och stort! Antingen har ni en grupp som ses regelbundet varje vecka eller så kan ni sikta på att ha en ”event-grupp” som anordnar ett event/turnering/läger en eller flera gånger om året. Ni väljer själva vad ni vill ha för idrott/sport/träningsform under era samlingar. KRIK vill hjälpa er att förverkliga era idéer och stötta ert engagemang, så tveka inte på att höra av er till KRIK-kontoret så hjälper vi er vidare.

”Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till” (Apg 17:28)

VARFÖR STARTA EN LOKALAVDELNING?

1. Del av ett nätverk
Som lokalavdelning blir ni en del av ett större sammanhang med stora riksläger och lokalavdelningar över hela Sverige där alla brinner för samma sak. Vi uppmuntrar till samarbete och utbyte med andra lokalavdelningar. Så fort ni startat en lokalavdelning så finns ni med på vår hemsidan och på ”KRIK-kartan”, vilket gör det enkelt för andra att hitta er grupp.

2. Material & förmåner
Som lokalavdelning stöttar vi er både ekonomiskt, med material, handledning och hjälp. Direkt efter att ni startat upp får ni KRIK-västar, en lokalavdelningshandbok, info-foldrar, KRIK-flagga och ett antal affischer för att marknadsföra era samlingar med. Varje KRIK lokalavdelning har även tillgång till KRIKs lokalavdelningssida där det finns ännu mer tips, andaktsmaterial, mängder av olika lekar och inspiration för er lokalavdelning.

3. Bidrag
Lokalavdelningarna får ett årligt ekonomiskt bidrag från KRIK, det får man också direkt i uppstarten. I dagsläget ligger det lokala bidraget på 3 000 kr/år, förutsatt att man skickar in lokalavdelningens årsmötesprotokoll och verksamhetsredovisning innan 1 april. Lämnar man in det senare regleras bidraget utefter när på året ni lämnar in det. Detta bidrag kan lokalavdelningen använda till exempelvis hallhyra, materialinköp, frukt till passen och så vidare. Utöver detta bidrar KRIK även med ett bankkonto till lokalavdelningen om så önskas. Till seniorgrupper har vi inte möjlighetatt stötta med ekonomiskt material, men vi stöttar med material, handledning och hjälp.

4. Handledning & hjälp 
Vi har genom årens arbete samlat på oss massvis av erfarenheter och kan hjälpa er i uppstarten med allt ni kan tänkas behöva hjälp med. Det kan handla om att komma igång med de första samlingarna, upplägg på en KRIK-samling, kontakt med kommunen, söka bidrag och boka hallar. Emmy, Samuel och Julia har ansvar för lokalavdelningarna på KRIK-kontoret och vill gärna att ni kontaktar dem med frågor eller önskemål. De kommer gärna ut och besöker er. Till deras hjälp finns även ett härligt gäng KRIK Ambassadörer på olika platser i landet redo att åka ut på besök.

5. Få hjälp med ledarinspirationen!
Varje månad skickar vi ut ledarinspirationsbrev till alla ledare. Du kan anmäla dig till att få ledarskolan genom att mejla emmy.leander@krik.se. Alla tidigare brev finns även sammanställda på lokalavdelningssidan.  Varje månad skickar vi även ut en ”KRIK-pepp” med inspiration inför kommande samlingars andakter och aktiviteter. Som ledare i KRIK får du också ta del av n eledarträff varje höst där vi samlar alla KRIK-ledare för inspiration och utbyten.