Starta lokalavdelning

krik_bildlokalVARFÖR SKA MAN STARTA EN KRIK LOKALAVDELNING?
Vill ni på ett enkelt och roligt sätt kombinera idrott och kristen tro i en öppen gemenskap?
Vill ni satsa på idrottsevangelisation och vara en del av ett stort kristet idrottsnätverk? Då är ni redo att bilda en KRIK lokalavdelning!
Det enda som krävs är att ni är minst två personer som har en vilja att kombinera kristen tro och idrott. Här nedan ser ni fler exempel på vad man får som KRIK lokalavdelning

”Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till” (Apg 17:28)

VARFÖR SKA MAN STARTA EN KRIK LOKALAVDELNING?
Vill ni på ett enkelt och roligt sätt kombinera idrott och kristen tro i en öppen gemenskap?
Vill ni satsa på idrottsevangelisation och vara en del av ett stort kristet idrottsnätverk? Då är ni redo att bilda en KRIK lokalavdelning! Det enda som krävs är att ni är minst två personer som har en vilja att kombinera kristen tro och idrott.

TYDLIG SATSNING
Uppstarten innebär en tydlig satsning på idrottsarbete och en satsning brukar ofta få med sig ett ökat engagemang! Som förening är det oftast enklare att söka kommunala bidrag och få sänkta kostnader för halltider.

UPPSTARTEN
När ni startar en lokalavdelning via formuläret längre ned på den här sidan så blir ni en egen förening. Ni har ett första årsmöte, sätter ihop en ledningsgrupp (styrelse), antar stadgar och bestämmer er för vilken verksamhet ni vill bedriva. Som lokalavdelning har ni, utifrån stadgarna, frihet att göra vad ni vill. Stadgarna kan man säga är ramen och grunden för vad lokalavdelningen är.

ATT TÄNKA PÅ VID UPPSTART
Vilka aktiviteter vill ni satsa på?
Vilken målgrupp vill ni samla?
Vad vill ni lägga pengar på och hur kan ni få in mer pengar till kassan?
Hur ska andra få reda på att er lokalavdelning finns och att man är välkommen på era samlingar?
Hur kan ni få alla att trivas och hur kan alla få känna att KRIK-samlingarna är något speciellt att komma på?
Vem gör vad inom ledningsgruppen? Kan vara bra att dela upp olika ansvarsområden eller turas om med uppgifterna.

ATT GÖRA VARJE ÅR
Varje år måste lokalavdelningen ha ett årsmöte och lämna in verksamhetsredovisning, helst mellan jan-mars. Resten av året och all tid däremellan får man fylla med roliga, meningsfulla och spännande aktiviteter!

Fält markerade med * måste vara ifyllda

STARTA EN LOKALAVDELNING!

Genom detta formulär har ni ett bildande möte för er lokalavdelning i KRIK. Uppgifterna ska sedan godkännas av KRIK-kontoret. Så snart det är godkänt mailas protokollet och stadgarna tillbaka till er. Lycka till och ring gärna lokalavdelningsansvarige om det uppstår frågor. Se kontaktuppgifter på krik.se.

Namnge helst föreningen utifrån er ort eller stadsdel. Se efter så att namnet inte är upptaget sedan tidigare. Ett enkelt namn är bra eftersom det sedan utgör grund för er mailadress och lokala sida på krik.se.

 Här hittar ni stadgeförslaget.