Starta undergrupp

 

STARTA EN UNDERGRUPP HÄR!

En undergrupp kan startas när det uppstår en ny typ av verksamhet inom en lokalavdelning. Det enda kravet är att verksamheten får en egen ledningsgrupp som ansvarar specifikt för den nya inriktningen.

Exempel: KRIK Uppsala som spelar innebandy en gång i veckan startar en löp-, volleyboll-, dans-, eller fotbollsgrupp. Denna grupp behöver då inte bli en egen lokalavdelning utan istället registrera sig som en undergrupp till KRIK Uppsala.

Undergruppen startas genom att fylla i formuläret som finns här ovan. Rent formellt kan man likna det vid att undergruppen blir en dotterförening till lokalavdelningen på orten. Man har en egen ledningsgrupp, men verkar utifrån samma stadgar som lokalavdelningen och man kan ha ekonomin gemensamt med lokalavdelningen.

FÖRDELAR MED UNDERGRUPP

  • Lättstartat. Processen att starta en ny verksamhet och även lägga ner den är lättare och snabbare än vid start av en ny lokalavdelning.
  • Större lokalavdelningar. Det kan bli större lokalavdelningar på orter istället för många små. KRIK Uppsala kan ansvara för många olika aktiviteter på en vecka genom olika ledningsgrupper. All verksamhet samordnas kommuniceras genom en samlad facebooksida och infosida på krik.se.
  • Ekonomi. Lokalavdelningarna får ett lokalavdelningsbidrag för varje undergrupp man har. Därmed kommer de lokalavdelningar med många olika aktiviteter gynnas av att starta en undergrupp för varje unik ledningsgrupp man har.
  • Ledare. Fler personer får ansvar och känner ägarskap för verksamheten.