Elitnätverk

KRIK vill vara en organisation och ett nätverk för tusentals barn, ungdomar och unga vuxna som idrottar just för att idrott är roligt och vill göra det spontant och lekfullt. Många gånger ser vi att KRIK också kan få vara en dörröppnare till idrottande för den som har idrottat väldigt lite sedan tidigare, vilket är väldigt roligt. Men vi tycker också att det är viktigt med elitidrott och vill finnas till hands som stöd och resurs för svensk elitidrott och för de kristna elitidrottare som finns runt om i vårt land.

Tillsammans med Sport for Life driver KRIK ett nätverk för kristna elitidrottare. Nätverket består av kristna elitidrottare*, eller unga talanger som står i en satsning med höga idrottsliga målsättningar, från olika idrotter och bakgrunder. Vi delar andakter och böneämnen och har framöver en ambition att inleda ett arbete med mentorskap och fysiska träffar på lokal och regional nivå, utifrån hur resurser och möjligheter ser ut inom olika regioner i landet. Detta är tänkt att ersätta de nationella samlingar som fram till 2016 arrangerats cirka en gång per år.

Idrottar du på en hög nivå och är intresserad av att vara med i nätverket, eller känner någon som gör det, kontakta Mattias Ottestig för mer information parallellt med att du också skriver lite om dig själv och ditt idrottande.

*Elitidrottare enligt RF:s försök till definition:
När vi pratar om elitidrott är det att tillhöra någon av de två högsta divisionerna i lagidrotter eller att tävla på SM nivå i individuell idrott. Utöver det talar vi ibland om elitförberedande idrott från gymnasieålder och uppåt. Då handlar det om de som går på RIG/NIU eller deltar i föreningsverksamhet på motsvarande nivå.