KRIK vill bevara, inspirera och vinna idrottsintresserade till ett kristet liv genom att förena glädjen i idrotten och den kristna tron.