GDPR

KRIK behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning. Vi värnar om din personliga integritet och målsättningen är att du ska kunna lita på att dina personuppgifter hanteras korrekt och i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

När vi registrerar dina personuppgifter eller på andra sätt behandlar dina uppgifter har du rätt till information om hur vi gör, vilket du kan läsa i den här policyn. Genom att bli medlem i KRIK godkänner du denna personuppgiftspolicy.

KRIKs styrelse är personuppgiftsansvarig och du kan när som helst kontakta oss på info@krik.se om du vill veta mer om hur dina uppgifter hanteras eller har några frågor. Medlemskap i KRIK är frivilligt, men vi behöver vissa personuppgifter för att du ska kunna vara medlem, ge gåvor eller delta i våra olika verkamheter.

Vilka uppgifter samlar vi in och varför?
Vi samlar in personuppgifter om namn, personnummer, telefonnummer, kön, adress, mejladress och KRIK-gruppstillhörighet för att kunna registrera hur många medlemmar vi har i organisationen och för att veta vilka som deltar på våra läger.

Personuppgifterna lämnas till oss genom webbformulär på vår hemsida i samband med registrering av medlemskap eller via anmälan till läger där vi behöver uppgifterna för att kunna hantera ditt deltagande. Uppgifter lämnas också genom underskrivna medlemslappar. Läger och events som arrangeras av KRIK kan komma att dokumenteras i bild, video och ljud. KRIK anser sig ha berättigat intresse att använda det här materialet i marknadsföring, sociala medier, hemsidor och annat som KRIK anser är nödvändigt för vår verksamhet. Vill du av någon anledning inte vara med på bild/film tar vi naturligtvis hänsyn till detta. Det här är något som också informeras inför och under varje läger.

Personuppgiftsbehandlingen i samband med ditt medlemskap är laglig då den krävs för att fullgöra medlemsavtalet och för att KRIK har ett berättigat intresse för ändamålen som du kan läsa nedan. När det gäller läger registrerar vi ibland vad som definieras som känsliga personuppgifter som specialkost och allergier. Detta ger medlemmen sitt samtycke till i samband med anmälan. Efter lägret raderas dessa uppgifter.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att kunna sköta administrationen av våra medlemmar, skicka ut information om vår verksamhet och möjlighet till kontakt med dig som KRIK-medlem. Vid varje utskick finns möjlighet att tacka nej till framtida nyhetsbrev. Ditt personnummer registreras då det behövs för att säkerställa din identitet. Är du givare sparas dina bankuppgifter för att göra det möjligt att dra pengar via autogiro varje månad.

Lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter

  • Vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att fullfölja vårt avtal med dig som medlem och för att följa våra rättsliga skyldigheter.
  • Vi behandlar också dina uppgifter om vi har ett berättigat intresse, exempelvis ett intresse av att kommunicera med dig och ge information om vår verksamhet.
  • Vi behandlar känslig information om specialkost och allergier endast i samband med läger, de raderas efter lägret slut.

Var sparas personuppgifterna?
KRIK behandlar och registrerar dina uppgifter i vårt medlemssystem. Vi sparar också uppgifter kring lägeranmälningar i Google Drive där endast kontorspersonal och ledningsgrupper för lägren har tillgång till personuppgifterna. Delar av dina personuppgifter kan lämnas ut till utvalda företag och organisationer som KRIK samarbetar med, exempelvis nödvändiga adresslistor till tryckeri i samband med utskicket av vår medlemstidning KRIK-Nytt och Postnord. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få tillgång till. Vid all hantering och utlämnande av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet.

Behöver barn vårdnadshavares tillstånd för att registreras?
I GDPR finns särskild krav på att skydda personuppgifter för barn under 13 år i barnets användning av informationssamhällets tjänster. Skyddet är utformat så att personuppgifter inte får sparas utan vårdnadshavarens tillstånd. KRIK bedömer att medlemskapet eller anmälan till ett läger, även om anmälan sker digitalt, inte kan betraktas som en av informationssamhällets tjänster. Dock är det viktigt att göra rimliga ansträngningar för att informera vårdnadshavare om medlemskapet och vad det innebär.

I fråga om anmälningar till läger ska rimliga ansträngningar göras för att säkerställa att vårdnadshavare godkänner att personuppgifterna sparas. Här bedömer KRIK att betalningen av en lägeravgift är att betrakta som en rimlig ansträngning.

Hur länge sparas uppgifterna?
KRIK behandlar dina personuppgifter när du är medlem eller månadsgivare hos oss. Därefter finns ett berättigat intresse att behålla personuppgifter i medlemssystemet upp till 36 månader efter det att ditt medlemskap upphör, senaste gåva registreras eller senaste lägerdeltagande registreras.

KRIK är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och enligt vad som står i vår integritetspolicy. Du har rätt att kontakta KRIK för att få ett registerutdrag över vilka personuppgifter vi hanterar. De har rätt att begära att vi rättar, blockerar eller raderar personuppgifterna. KRIK är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har också rätt att få dina uppgifter flyttade från vårt system till ett annat, så kallat dataportabilitet.

Personuppgiftsansvarig är KRIK och du får gärna höra av dig till oss via mejladressen info@krik.se

Om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt har du möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, men vi hoppas att du i första hand vänder dig till oss för frågor och önskemål gällande vår behandling av dina uppgifter. Om du inte vill ha utskick eller marknadsföring från oss kan du när som helst kontakta oss på info@krik.se så stoppar vi utskicken.

Förändringar av policyn
Om KRIK behöver göra betydande förändringar av den här personuppgiftspolicyn kommer vi att kontakta dig.