Tid, plats och annat viktigt!

Inställt läger

ARENA 2019 är inställt på grund av svagt intresse. Nästa ungdomsläger med KRIK är EXPLORE i Falun där vi firar in det nya året.