Internationellt

Idrott korsar gränser

KRIK Norge och norska Missionsalliansen har drivit projektet Idrott korsar gränser (Idrett krysser grenser) under ett par år. Nu har KRIK Sverige gått in i samarbetet och är med och bidrar till trygga idrottsmiljöer i utsatta områden där barn får möjligheter att utvecklas och inte behöva vara rädda.
– Det känns enormt roligt att gå in i detta projekt, säger KRIKs generalsekreterare Mattias Ottestig.

Idrott korsar gränser stödjer utsatta barn och familjer i Kambodja, Ecuador, Bolivia och Brasilien där många områden präglas av kriminalitet, droger, fattigdom och social oro. Projektet drivs genom donationer, läger och volontärer och målet är att bygga relationer och förmedla Guds kärlek genom idrotten. Här behöver barn inte vara rädda för sin egen säkerhet och får istället uppleva utveckling och lärande.

Du kan också vara med och stötta arbetet och bidra till att fler barn får uppleva glädje, gemenskap och trygghet. Din gåva gör det möjligt för aktiviteter som fotboll, dans och basket samt byggande av fler idrottsplaner. Du stöder tränare, frivilliga och familjer till barnen som är involverade i projekten. Genom idrotten och dess aktiviteter skapas en plattform där barnen kan lära sig om respekt, vikten av utbildning och barns rättigheter.

Var med och hjälp oss att nå ännu fler barn och ungdomar. Genom att bli KRIK-supporter och bidra varje månad är du med och gör en viktig skillnad! Tio procent av alla supporterintäkter går direkt till vårt internationella arbete med Idrott korsar gränser och KRIK Norden. Du kan självklart också ge en gåva.

Kolla in!

Projektländer

Idrott korsar gränser har projekt i fyra länder: Kambodja, Ecuador, Brasilien och Bolivia. Här kan du läsa mer om projekten i varje land.

Kambodja
Kambodja är ett spännande land, men med en hemsk historia som har satt djupa rötter i befolkningen. På 70-talet genomförde Pol Pots regim ett grymt folkmord där nära två miljoner människor förlorade sina liv. Konsekvenserna av detta är fortfarande synliga: Kambodja är det fattigaste landet i Asien, utbildningsnivån är låg och det finns en stor brist på skolor och lärare. Befolkningen är mycket ung – en av tre är under 15 år. Endast 0,5 procent av befolkningen är kristna. Barn i Kambodja saknar fritidsaktiviteter och goda förebilder som berättar om Jesus. Det har aldrig varit viktigare att stödja ungdomarna än nu!

Idrott korsar gränser ska skapa trygga och positiva idrottsarenor. Många av barnen som blir en del av projekten dras från miljöer präglade av missbruk, spel, alkohol och våld och istället till skolan. Khun, 20 år, tog emot Jesus genom projektet. Han berättar att ungdomarna i området älskar att ägna sig åt idrott. Idag är han tränare för de yngsta i laget, och hans hopp är att även de ska få lära känna Jesus.

Ecuador
Namnet Ecuador kommer från landets geografiska läge längs ekvatorn och sträcker sig från Amazonas i öst över Anderna och ner till Stilla havets kust. Landets största stad heter Guayaquil och det är här Idrott korsar gränser har största delen av sitt arbete. Storstaden har cirka tre miljoner invånare och är ökänd för hög kriminalitet och stora klyftor mellan fattiga och rika. Projekten finns i de fattiga stadsdelarna nordväst om Guayaquil, där cirka 500 000 människor bor. Dessa är områden som ofta saknar infrastruktur som vägar, rinnande vatten, tillgång till det allmänna elnätet samt bristfälliga eller dåliga hälso- och utbildningstjänster.

Genom idrott och aktivitet skapar Idrott korsar gränser trygga miljöer och relationer för ungdomarna i Guayaquil. Detta ger en bra grund för att dela tron på Jesus! Arbetet hjälper också till att bekämpa missbruk bland unga och minska våldet inom familjer och samhällen. För att uppnå detta samarbetar vi med flera kyrkonätverk och hjälper församlingarna att genomföra projekt i sina lokalsamhällen.


Brasilien
Brasilien är en republik i Sydamerika och världens femte största land. Brasilien är bland de länder med störst klyfta mellan rika och fattiga, och över 20 % av befolkningen lever i slumområden, eller favelas, som de kallas. Favelorna är sårbara samhällen med hög kriminalitet där polis och myndigheter förlorat kontrollen.

Vi vill ge barn från fattiga favelas trygghet, utbildning, livsglädje och tro. Därför arrangerar Idrott korsar grränser idrott och lek i slumområdena i samarbete med lokala kyrkor, organisationer och skolor. Aktivitet ger en unik möjlighet att bygga relationer och skapa en trygg grund för att sprida Guds kärlek.


Bolivia
Bolivia är ett land med rik biologisk mångfald, men också ett av de fattigaste länderna i Sydamerika. Korruption, dåligt styre, bristfälligt utbildningssystem och dåliga vatten- och sanitära förhållanden är utmaningar för landet. En betydande del av folket tillhör ursprungsbefolkningen och har under lång tid varit utsatt för förtryck och diskriminering. Landet behöver förbättrade levnadsvillkor och samhällsutveckling.

Idrott korsar gränser arrangerar idrottsaktiviteter som fotboll, volleyboll, dans och kampsport, där evangeliets budskap förkunnas i samband med träningarna. Vi organiserar även kurser och workshops för barn, ungdomar och föräldrar om rättigheter, missbruk och familjeutmaningar. En av tränarna från Idrott korsar gränser berättar: ”Många av ungdomarna som kommer hit har haft problem med alkohol och droger, många bor ensamma och arbetar hårt för att få ekonomin att gå ihop. Genom fotbollen har de fått ökad tro på sig själva och blivit en del av ett bra gemenskap med andra ungdomar.”

Bli KRIK-supporter

Var med och stötta utsatta barn i Kambodja, Ecuador, Bolivia och Brasilien.