Detta är KRIK

KRIK vill skapa idrottsglädje, trosglädje och livsglädje genom att kombinera idrott och kristen tro.

Vision och syfte

KRIKs vision är att skapa idrottsglädje, trosglädje och livsglädje.

KRIKs syfte är att bevara, inspirera och vinna idrottsintresserade till ett kristet liv genom att förena glädjen i idrotten och glädjen i den kristna tron

Verksamhet

KRIK är en ideell ungdomsorganisation som kombinerar idrott och tro. KRIK vill bevara och stärka kristna idrottsintresserade och utövare i sin tro, och samtidigt arbeta för att möta och berätta om Jesus för idrottsungdomar som inte bekänner sig som kristna. KRIK verkar tvärkyrkligt och utgör en arena mellan kyrkan och idrottsrörelsen utan att vara en idrottsförening, kyrka eller ett eget samfund.

Genom lokala KRIK-grupper, läger, bibelskolor och elitnätverk skapar KRIK sammanhang och gemenskaper där barn och unga kan växa i tron på Jesus.

Historia och bakgrund

KRIK kommer ursprungligen från Norge (Kristen Idrettskontakt) där man startade 1981. Initiativtagare till uppstarten var idrottspräst Kjell Markset, som redan 1976 var med och startade KROK – Kristen Orienteringskontakt. I dag räknar man in över 15 000 medlemmar och hundratals grupper. Läs mer om KRIK Norge här.

2005 startade KRIK i Sverige, utifrån norsk inspiration och modell. 2008 skapades den första projektanställningen och idag finns ett tiotal anställda på huvudkontoret i Uppsala och regionalt. 2016 startade KRIK upp även i Danmark och 2017 startades KRIK i Finland. De fyra organisationerna verkar oberoende av varandra, men det finns en kontinuerlig kontakt och samarbete.

Anställda

Kontaktuppgifter till KRIK-kontorets anställda hittar du här.

KRIKs är en ideell ungdomsorganisation som vill skapa idrottsglädje, trosglädje och livsglädje.