Detta är KRIK

KRIK, Kristen Idrottskontakt, är en ideell ungdomsorganisation som vill skapa idrottsglädje, trosglädje och livsglädje. Genom aktiviteter och gemenskap på kristen grund vill KRIK skapa sammanhang där barn och unga kan växa i tron på Jesus. KRIK vill verka för att bevara och stärka kristna idrottsintresserade och utövare i sin tro, och samtidigt arbeta för att möta och berätta om Jesus för idrottsungdomar som inte bekänner sig som kristna.

KRIK verkar tvärkyrkligt och utgör en arena mellan kyrkan och idrottsrörelsen utan att vara en idrottsförening, kyrka eller ett eget samfund.

For information in english, click here.

Verksamhet

KRIK-grupper: Grunden i KRIKs verksamhet är de drygt 150 grupperna som finns spridda över hela landet. I en KRIK-grupp samlas man regelbundet till någon form av fysisk aktivitet, alltifrån fotboll och volleyboll till dans eller löpning. Gemensamt och unikt för alla KRIK-grupper är att varje samling innehåller en andakt för att ge en tydlig kristen prägel och dela tron tillsammans, ofta i form av att en ledare läser ett bibelord, delar funderingar och ber en bön. Grupperna drivs av lokala ledare med stöd av KRIK-kontoret, och i dag finns grupper för alla åldersgrupper, från barn till ungdom och 20+. Kolla gärna in KRIK-kartan för att se om det finns en grupp på din ort.

Läger: Varje år arrangerar KRIK större riksläger som riktar sig till ungdomar och samlar hundratals deltagare och ledare. Många olika aktiviteter under dagarna blandas med gudstjänster, undervisning och gemenskap.

20+: För den som lämnat tonåren men fortfarande vill åka på läger finns KRIK 20+ vilket innebär mer nischade läger som riktar sig till dig mellan 20-39 år. Det arrangeras alltifrån längdåkningsläger till träningsresor. Läs mer om vad som händer inom KRIK 20+ här.

Internationellt: KRIK finns i dagsläget i fyra nordiska länder samt stödjer projekt i Uganda.

KRIK Sverige har via KRIK Norge bedrivit ett internationellt arbete genom Christian Sports Contact (CHRISC) sedan 1993. I många år har tusentals ungdomar fått en tryggare vardag och en ljusare framtid genom idrottsarbete och ledarträning. 2018 drog sig KRIK ur delar av arbetet och avslutade samarbetet med CHRISC. Under 2019 stöttade KRIK tillsammans med KRIK Norge och norska Missionsalliansen ett ungdomsarbete i Kambodja med idrottsinriktning men från 2020 inleds ett nytt internationellt samarbete med IAS och Läkarmissionen. Till att börja med kommer insatserna att rikta sig mot ett fotbollsprojekt som IAS driver i ett flyktingläger i västra Uganda. Läs mer om samarbetet här.

Elitnätverk: KRIK finns också med och inspirerar och stödjer kristna elitidrottare genom ett elitidrottsnätverk som drivs tillsammans med Sport for Life. Läs mer om nätverket här.

KRIK-Nytt: Tidningen KRIK-Nytt ges ut till alla medlemmar två gånger per år. Här kan du läsa en pdf-version av höstens nummer.

Bakgrund

KRIK kommer ursprungligen från Norge (Kristen Idrettskontakt) där man startade 1981. Initiativtagare till uppstarten var idrottspräst Kjell Markset, som redan 1976 var med och startade KROK – Kristen Orienteringskontakt. I dag räknar de in över 15 000 medlemmar och hundratals grupper.

Uppstarten av KRIK Sverige skedde 2005, utifrån norsk inspiration och modell. Organisationerna har hela tiden verkat oberoende av varandra, men det hålls en kontinuerlig kontakt för att utbyta erfarenheter och inspiration. 2008 skapades den första projektanställningen och idag finns ett flertal anställda på huvudkontoret i Uppsala.

Stadgar

KRIKs stadgar hittar du här.