For information in english, click here.

KRIK, Kristen Idrottskontakt, är en ideell ungdomsorganisation som kombinerar idrott och tro. Genom aktiviteter och gemenskap på kristen grund vill KRIK skapa sammanhang där barn och unga kan växa i tron på Jesus. KRIK vill bevara och stärka kristna idrottsintresserade och utövare i sin tro, och samtidigt arbeta för att möta och berätta om Jesus för idrottsungdomar som inte bekänner sig som kristna.

KRIK verkar tvärkyrkligt och utgör en arena mellan kyrkan och idrottsrörelsen utan att vara en idrottsförening, kyrka eller ett eget samfund.

KRIK kommer ursprungligen från Norge (Kristen Idrettskontakt) där man startade 1981. Initiativtagare till uppstarten var idrottspräst Kjell Markset, som redan 1976 var med och startade KROK – Kristen Orienteringskontakt. I dag räknar man in över 15 000 medlemmar och hundratals grupper. Läs mer om KRIK Norge här.

2005 startade KRIK i Sverige, utifrån norsk inspiration och modell. 2008 skapades den första projektanställningen och idag finns ett tiotal anställda på huvudkontoret i Uppsala och regionalt. 2016 startade KRIK upp även i Danmark och 2017 startades KRIK i Finland. De fyra organisationerna verkar oberoende av varandra, men det finns en kontinuerlig kontakt och samarbete.

KRIK-kontorets anställda och kontaktuppgifter hittar du här.

Riktlinjer och policys i KRIK

KRIKs stadgar