KRIK-linjen Åre

KRIK-linjen är en utbildning på Åredalens Folkhögskola fylld av idrott i många olika former, ledarträning samt fördjupning i Bibeln och kristen tro, allt i en fantastisk fjällmiljö. Du behöver inte ha stor erfarenhet av idrott – det räcker att vara nyfiken.

Du som väljer att läsa KRIK-linjen hos oss kommer snabbt förstå att folkhögskola är detsamma som gemenskap! Festkvällar, bön- och lovsångskvällar, idrott, turneringar och fika. Du kommer att träffa människor som kanske blir dina vänner för livet. Det krävs inte någon stor erfarenhet av sporterna men gärna en nyfikenhet och vilja att testa på nytt!

Välkommen till KRIK-linjen – ett år fyllt av idrottsglädje, trosglädje och livsglädje!

Kursinnehåll

Lärjungaskap: Praktisk vägledning i vad det innebär att följa Jesus i vardagen.
Bibelkunskap: Kunskap om Bibelns böcker samt redskap till fördjupning och tolkning.
Idrott och fysiska aktiviteter: Fokus ligger på fjällsport som exempelvis skidor, snowboard, skridskor, löpning, vandring, paddling och cykling men även bollsporter, lekar och mycket annat.
Ledarskap: Undervisning och praktisk träning i ledarskap och gruppdynamik.
Eventkunskap: Planering och genomförande av lokala event av olika slag, bland annat i samarbete med lokala församlingar.
Fördelning av kursinnehåll: Ungefär 50-50 Idrott-Bibel. Individuella kursval ger dig goda möjligheter att påverka fördelningen.
Några av lärarna: Lina Sjörén, Martin Boström, Sven-Erik Jönsson, Mattias Ottestig, Olle Härdne, samt lokala profiler inom olika idrotter.

Övriga inslag i kursen
Läsåret kommer innehålla fjällturer både på barmark och på snö. Du kommer även att få möjlighet att träna ditt ledarskap praktiskt. En kväll i veckan kommer du tillsammans med några kursdeltagare ha praktik med fokus på idrott, exempelvis genom att driva en KRIK-grupp eller vara ledare i en lokal idrottsförening.

Undervisningsform
Undervisningen på KRIK-linjen sker i olika former; föreläsningar, samtal, praktiska moment, studiebesök och individuellt arbete mm. Vissa ämnen läser vi i block medan andra är återkommande under en längre tid. Studierna bedrivs oftast i helklass, men även i mindre grupper. Grunden i all undervisning är trygghet och öppenhet. Allas åsikter och frågeställningar är viktiga för helheten. Vi behöver inte hålla med varandra men vi respekterar varandra.

Målet med kursen
Att varje kursdeltagare ska:
• få grundläggande bibelkunskap samt bearbeta och fördjupa sin tro
• få möjlighet att utvecklas inom många olika idrotter och aktiviteter
• få öva sig i att ta ledaransvar och samarbeta i grupp

ÖVRIG INFO

Veckoupplägg

Under de flesta veckorna studerar vi klassvis måndag–onsdag och deltar i fristående kurser med övriga kursdeltagare torsdag–fredag.
Fristående kurser
Fristående kurser innebär att man utifrån eget intresse väljer kurser där man studerar tillsammans med deltagare från olika klasser på skolan. Dessa kurser ligger torsdagar och fredagar i fyra 6-veckorsperioder.
KRIK-linjen deltar i fristående kurser perioderna 1, 3 och 4.
Läs om alla fristående kurser här!

Kostnader
Undervisningen är avgiftsfri, men det tillkommer en avgift för studieomkostnader som täcker en del resor, hyra av utrustning, vissa idrottsaktiviteter och kopiering. För KRIK-linjen är studieomkostnaden cirka 5 500 kr. I den kostnaden ingår inte säsongkort på någon av skidanläggningarna i området. Kurslitteraturen för KRIK-linjen beräknas kosta runt 800 kr. I samband med att du tackar ja till KRIK-linjen betalar du en anmälningsavgift på 500 kr. Hela summan betalas tillbaka vid första fakturatillfället.

Inträdeskrav
Du måste fylla minst 18 år det år du önskar att börja på KRIK-linjen. Ansökan är öppen och antagning sker löpande. Läs mer här.