Här kan du ta del av KRIKs riktlinjer och principer kring jämställdhet, miljö och resor.

KRIK är en organisation som på olika sätt vill verka för jämställdhet. Vi tror att det är viktigt att vi i alla delar av organisationen inkluderar ledare, anställda och förtroendevalda med olika perspektiv och bakgrund för att utveckla KRIK vidare, men också för att möta olika typer av människor. Vi vill sträva efter en miljö som välkomnar mångfald, vilket vi också vill öka medvetenheten kring.

Klicka här för att läsa KRIKs jämställdhetspolicy.

KRIK vill begränsa organisationens miljö- och klimatpåverkan och har därför utformat en policy kring miljö och resor.

Klicka här för att läsa KRIKs miljö- och resepolicy.