Sekretesskydd och hantering av personuppgifter i appen

KRIK – lägerappen är en app som används i KRIKs regi vid arrangemang. Fördelen med att använda appar på dessa plattformar är att vi kan använda plattformarnas funktioner och tjänster (pushnotiser) så att användarupplevelsen förbättras.

Informationen som delas med KRIK
För att utnyttja appens potential måste en användare skapas för att använda tjänsterna. När du skapar en användare samlas namn (användarnamn) och e-postadress in. Att registrera ett mobilnummer är frivilligt. När du använder kartfunktionen i appen kommer du att bli tillfrågad om du vill dela platsdata, detta fält är valfritt.

Det här används informationen till
Informationen som delas med KRIK används för att anpassa informationsexponeringen för individuellt bruk. Detta gör att vi kan skicka push-notiser och information riktad till rätt användare beroende på vilket läger de har valt, och om de är deltagare eller ledare på lägret. Det innebär att inte mer information än nödvändigt skickas till användaren, och informationen och push-notiser upplevs som relevanta för användaren. Användaren kan själv slå på och av push-aviseringarna på sin telefon. Positionsdata används endast för att visa din position på kartan och vi lagrar inga positionsdata i vår databas. Platsdata-åtkomsten kan stängas av och på av användaren själv i inställningarna på telefonen.

Uppsägning/radering av användare
Om du vill ta bort din användare, skicka ett mail till app@krik.se med ditt användarnamn och e-postadress så tar vi bort användaren åt dig