Vad är en KRIK-grupp?

En KRIK-grupp är för dig som vill kombinera fysisk aktivitet med kristen tro. Aktiviteten kan vara både idrott, lek, träning och friluftsliv. All fysisk aktivitet där idrottsglädje, trosglädje och livsglädje får rymmas är vad som tillsammans skapar KRIK.

Material & förmåner

Som KRIK-grupp stöttar vi er både ekonomiskt, med material, handledning och hjälp. Direkt efter att ni startat upp får ni KRIK-västar, en handbok, info-foldrar, KRIK-flagga och ett antal affischer för att marknadsföra era samlingar med. Varje KRIK-grupp har även tillgång till resursbanken där det finns ännu mer tips, andaktsmaterial, lekar och inspiration för er grupp.

Bidrag
KRIK-grupperna får ett årligt ekonomiskt bidrag från KRIK. I dagsläget ligger det lokala bidraget på 3 000 kr/år förutsatt att man skickar in gruppens årsmötesprotokoll och verksamhetsredovisning innan 1 april. Lämnar man in det senare regleras bidraget utefter när det skickas in. Bidraget kan användas till exempelvis hallhyra, materialinköp, frukt till passen och så vidare. Utöver detta bidrar KRIK även med ett bankkonto till gruppen om så önskas. Till seniorgrupper har vi inte möjlighet att stötta med ekonomiskt bidrag, men vi stöttar med material, handledning och hjälp. Som KRIK-gruppen är man en förening vilket underlättar när man ska söka kommunala bidrag och få sänkta kostnader för halltider.

Handledning & hjälp 
Vi har genom årens arbete samlat på oss massvis av erfarenheter och kan hjälpa er i uppstarten med allt ni kan tänkas behöva hjälp med. Det kan handla om att komma igång med de första samlingarna, upplägg på en KRIK-samling, kontakt med kommunen, söka bidrag och boka hallar. KRIK-gruppsansvariga på KRIK-kontoret vill gärna att ni kontaktar dem med frågor eller önskemål – eller kanske önskan om ett besök!

Som ledare i KRIK får du också ta del av en ledarträff varje höst där vi samlar alla KRIK-ledare för inspiration och utbyten.

Kolla in resursbanken

En sida fylld med massor av inspiration, aktivitetstips, andakter, vittnesbörd och ledartips. Allt innehåll är gratis och tillgängligt för alla.

Till resursbanken

Vad är en KRIK-grupp och varför starta? Här kan du läsa mer om fördelarna och förmånerna med att bilda en grupp som vill kombinera kristen tro och idrott. Var med och sprid idrottsglädje, trosglädje och livsglädje du också.