NATIONELLT ÅRSMÖTE

Länk till mötet: https://us06web.zoom.us/j/84434599625

KRIKs centrala årsmöte hålls den 1 mars 2023 kl 19.00 på KRIK-kontoret i Uppsala. Du kan delta på plats eller digitalt via Zoom. Anmäl digitalt deltagande på förhand så underlättar det för röstlängden och de administrativa förberedelserna inför mötet. Motioner ska vara inskickade till styrelsen senast sex veckor före årsmötet.

Årsmöteshandlingarna finns nu tillgängliga här.

Välkommen!


REGIONALA ÅRSMÖTEN

KRIK Västra Götaland

Torsdagen den 9:e mars klockan 19.30 har KRIK Västra Götaland årsmöte. KRIK Västra Götaland omfattar alla KRIK-grupper och medlemmar från Västra Götalands län.  Mötet kommer att genomföras på Zoom och en länk skickas ut till anmälda deltagare i förhand. Du anmäler ditt deltagande till Amanda Waldeck innan mötet eller genom att skicka ett sms till 0708- 394185. Välkommen!

KRIK Örebro län

Onsdagen den 8:e mars klockan 12:00 har KRIK Örebro län årsmöte. KRIK Örebro omfattar alla KRIK-grupper och medlemmar från Örebro län. Mötet kommer att genomföras på Zoom och en länk skickas ut till anmälda deltagare i förhand. Du anmäler ditt deltagande till Regionansvarig Örebro innan mötet eller genom att skicka ett sms till 070-2727449. Välkommen!

KRIK Skåne

Onsdagen den 8:e mars klockan 19:00 har region KRIK Skåne årsmöte. KRIK Skåne omfattar alla KRIK-grupper och medlemmar från Skåne. Mötet kommer att genomföras på Zoom och en länk skickas ut till anmälda deltagare i förhand. Du anmäler ditt deltagande till Regionansvarig Skåne innan mötet eller genom att skicka ett sms till 073-3341606. Välkommen!

KRIK Jönköpings län

Torsdagen den 16:e mars klockan 17:30 har KRIK Jönköpings län årsmöte. KRIK Jönköpings län omfattar alla KRIK-grupper och medlemmar från Jönköpings län. Mötet kommer att genomföras på Zoom och länken finns här. Du anmäler ditt deltagande till Adam Norberg innan mötet eller genom att skicka ett sms till 072-556 85 63. Välkommen!

KRIK Uppsala län

Tisdag den 14 mars klockan 19.30 har KRIK Uppsala län årsmöte. KRIK Uppsala län omfattar alla KRIK-grupper och medlemmar från region Uppsala. Mötet kommer att genomföras på Zoom, på denna länk. Anmäl gärna ditt deltagande via mejl till Hans Dahlén innan mötet eller genom att skicka ett sms till 070-486 16 56. Välkommen!


LOKALA ÅRSMÖTEN

Varje KRIK-grupp eller undergrupp måste ha ett årsmöte. Kallelsen till årsmötet skickas ut två veckor innan mötet, förslagsvis genom att det meddelas muntligt på en KRIK-samling eller genom att det skrivs ut på KRIK-gruppens Facebook-sida. Formulär för årsmötet samt mer information hittar du här.