Centrala, regionala & lokala årsmöten 2019

Lokala årsmöten
Varje lokalavdelning/undergrupp måste ha ett årsmöte. Se till att ha årsmötet innan 31 mars för att få hela ekonomiska bidraget på 3 000 kr utbetalt till ert konto. Skicka ut en kallelse två veckor innan mötet, förslagsvis genom att meddela det muntligt på en KRIK-samling eller genom att skriva det på lokalavdelningens facebooksida. Formulär för årsmötet hittar du här.

KRIKs centrala årsmöte
KRIKs centrala årsmöte hölls i Kungsporten, Huskvarna den 15 februari 2019. Vill du ta del av de ekonomiska rapporterna så kan du skicka ett mejl till info@krik.se och be om att få dem. Ett stadgeändringsförslag från styrelsen kommer att behandlas och det hittar du här.
Verksamhetsredovisning för 2018

KRIK Övre Norrland
Tisdagen den 18 februari hade KRIK Övre Norrland årsmöte. KRIK Övre Norrland omfattar lokalavdelningar och medlemmar från Västernorrland, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.

KRIK Västra Götaland
Måndagen den 18 februari hade KRIK Västra Götaland årsmöte. KRIK Västra Götaland omfattar lokalavdelningar och medlemmar i Västra Götalands län.

KRIK Jönköpings Län
Tisdagen den 19 februari hade KRIK Jönköpings län årsmöte. KRIK Jönköpings län omfattar lokalavdelningar och medlemmar från hela länet. 

KRIK Örebro Län
Tisdagen den 26 februari hade KRIK Örebro län årsmöte. KRIK Örebro län omfattar lokalavdelningar och medlemmar från hela länet. 

KRIK Skåne län
Tisdagen den 19 februari hade KRIK Skåne Län årsmöte. KRIK Skåne län omfattar lokalavdelningar och medlemmar i Skåne län.