ÅRSMÖTEN 2021

KRIKs centrala årsmöte

KRIKs centrala årsmöte hålls kl 19.00 den 19 mars 2021 och blir detta år på Zoom via denna länk. Anmäl ditt deltagande på förhand så underlättar det för röstlängden och de administrativa förberedelserna inför mötet.

Här hittar du samtliga handlingar inför mötet.

Välkommen!


REGIONALA ÅRSMÖTEN

KRIK Övre Norrland
Tisdagen den 16 februari klockan 11.45 har KRIK Övre Norrland sitt årsmöte. Mötet kommer att genomföras i form av ett Zoom-möte som du hittar via denna länk. KRIK Övre Norrland omfattar medlemmar som bor i Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Du anmäler ditt deltagande till mattias.ottestig@krik.se innan mötet eller genom att skicka ett sms till 070-2727449. Välkommen!
16 februari kl 11.45.

KRIK Örebro län
Onsdagen den 17 februari klockan 18.00 har KRIK Örebro län årsmöte. Mötet kommer att genomföras i form av ett Google Meet möte. KRIK Örebro län omfattar medlemmar i Örebro län samt Värmland, Dalarna och Västmanland. Du anmäler ditt deltagande till emmy.leander@krik.se innan mötet eller genom att skicka ett sms till 073-0911528. Välkommen!
17 februari kl 18.00.

KRIK Skåne län
Torsdagen den 18 februari klockan 17.00 har KRIK Skåne län årsmöte. Mötet kommer att genomföras i form av ett Zoom-möte och du deltar enkelt via följande länk: https://zoom.us/j/91610869293.
KRIK Skåne län omfattar KRIK-medlemmar som bor i länet. Du anmäler ditt deltagande till carl.svedberg@krik.se innan mötet eller genom att skicka ett sms till 073-334 16 06. Välkommen!
18 februari kl 17.00.

KRIK Västra Götalands län
Måndagen den 22 februari klockan 19.00 har KRIK Västra Götalands län årsmöte. Mötet kommer att genomföras i form av ett Zoom-möte och du deltar enkelt via följande länk: https://zoom.us/j/92949405208.
KRIK Västra Götalands län omfattar KRIK-medlemmar som bor i länet. Du anmäler ditt deltagande till carl.svedberg@krik.se innan mötet eller genom att skicka ett sms till 073-334 16 06. Välkommen!
22 februari kl 19.00.

KRIK Uppsala län
Tisdagen den 23 februari klockan 19.00 har KRIK Uppsala län sitt årsmöte. Mötet kommer att genomföras i form av ett Zoom-möte och du deltar enkelt via följande länk: https://zoom.us/j/97363328080. KRIK Uppsala län omfattar medlemmar som bor i Uppsala län. Du anmäler ditt deltagande till sahra.gillberg@krik.se innan mötet eller genom att skicka ett sms till 079-340 17 21. Välkommen!
23 februari kl 19.00.

KRIK Jönköpings län

Onsdagen den 3 mars klockan 18.30 har KRIK Jönköpings län årsmöte. Mötet kommer att genomföras i form av ett Google Meet möte, länk: meet.google.com/ajp-krtp-xhq
KRIK Jönköpings län omfattar KRIK-medlemmar som bor i länet. Du anmäler ditt deltagande till elin.henriksson@krik.se innan mötet eller genom att skicka ett sms till 073-8192130. Välkommen!
3 mars kl 18.30.

 


LOKALA ÅRSMÖTEN
Varje KRIK-grupp eller undergrupp måste ha ett årsmöte. Kallelsen till årsmötet skickas ut två veckor innan mötet, förslagsvis genom att det meddelas muntligt på en KRIK-samling eller genom att det skrivs ut på KRIK-gruppens Facebook-sida. Formulär för årsmötet samt mer information hittar du här.