NATIONELLT ÅRSMÖTE

KRIKs centrala årsmöte hålls den 1 mars 2023 kl 19.00 på KRIK-kontoret i Uppsala. Du kan delta på plats eller digitalt via Zoom. Anmäl digitalt deltagande på förhand så underlättar det för röstlängden och de administrativa förberedelserna inför mötet. Motioner ska vara inskickade till styrelsen senast sex veckor före årsmötet.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga här på hemsidan senast en vecka före årsmötet.

Välkommen!


REGIONALA ÅRSMÖTEN

KRIK Skåne

Onsdagen den 8:e mars klockan 19:00 har region KRIK Skåne årsmöte. KRIK Skåne omfattar alla KRIK-grupper och medlemmar från Skåne. Mötet kommer att genomföras på Zoom och en länk skickas ut till anmälda deltagare i förhand. Du anmäler ditt deltagande till Regionansvarig Skåne innan mötet eller genom att skicka ett sms till 073-3341606. Välkommen!


LOKALA ÅRSMÖTEN

Varje KRIK-grupp eller undergrupp måste ha ett årsmöte. Kallelsen till årsmötet skickas ut två veckor innan mötet, förslagsvis genom att det meddelas muntligt på en KRIK-samling eller genom att det skrivs ut på KRIK-gruppens Facebook-sida. Formulär för årsmötet samt mer information hittar du här.