Centrala, regionala & lokala årsmöten 2020

KRIKs centrala årsmöte 3 april – OBS! Rekommenderat deltagande via länk.
KRIKs centrala årsmöte hålls i sporthallen på KRIK-kontoret kl 19.00 fredagen den 3 april 2020. Pga rådande omständigheter så stryks fikat samt den fysiska aktiviteten innan mötet och vi håller ett enkelt men korrekt möte för att ändå få det genomfört.

Vi sätter också upp möjlighet till interaktivt deltagande via länk. Anmäl deltagande via länk till info@krik.se senast onsdagen den 1 april så får du vidare tekniska instruktioner. Ett google-konto rekommenderas för deltagandet.

Dagordning för mötet inklusive namnförslag från valberedningen. En närmare presentation av kandidaterna kommer senast måndag. Vill du ta del av ekonomiska rapporter innan mötet kan du mejla info@krik.se.
Verksamhetsredovisning för 2019


Lokala årsmöten
Varje lokalavdelning eller undergrupp måste ha ett årsmöte. Se till att ha årsmötet innan den 31 mars för möjlighet att få hela det ekonomiska bidraget på 3 000 kronor utbetalt till ert konto. Skicka ut en kallelse två veckor innan mötet, förslagsvis genom att meddela det muntligt på en KRIK-samling eller genom att skriva det på KRIK-gruppens Facebook-sida. Formulär för årsmötet hittar du här.


KRIK Övre Norrland
Onsdagen den 26 februari klockan 12.30 (framflyttat från den 12:e, som meddelats tidigare) har KRIK Övre Norrland årsmöte. KRIK Övre Norrland omfattar KRIK-grupper och medlemmar från Västernorrland, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Mötet kommer att genomföras i form av en telefonkonferens dit du anmäler ditt deltagande till mattias.ottestig@krik.se innan mötet eller genom att skicka ett sms till 070-2727449.

KRIK Örebro Län
Onsdagen den 12 februari klockan 18.00 har KRIK Örebro län årsmöte. KRIK Örebro län omfattar KRIK-grupper och medlemmar från hela länet. Mötet kommer att hållas i Örebro. Du anmäler ditt deltagande till emmy.leander@krik.se innan mötet eller genom att skicka ett sms till 073-0911528

KRIK Uppsala Län
Måndagen den 24 februari klockan 17.00 har KRIK Uppsala Län årsmöte. KRIK Uppsala län omfattar KRIK-grupper och medlemmar från hela länet. Mötet kommer att hållas i Korskyrkan i Uppsala. Du anmäler ditt deltagande genom Facebook-eventet eller till julia.fernberg@krik.se eller genom att skicka ett sms till 070-6357411.

KRIK Jönköpings Län
Onsdagen den 4 mars klockan 18.00 har KRIK Jönköpings län årsmöte. KRIK Jönköpings län omfattar KRIK-grupper och medlemmar från hela länet. Mötet kommer att genomföras i Jönköping. Du anmäler ditt deltagande till emmy.leander@krik.se innan mötet eller genom att skicka ett sms till 073-0911528.

KRIK Skåne län
Torsdagen den 27 februari kl 18.00 har KRIK Skåne Län årsmöte. KRIK Skåne län omfattar KRIK-grupper och medlemmar i Skåne län. Mötet kommer att genomföras i form av en telefonkonferens och om du vill delta anmäler du detta till Samuel Nelson innan mötet, antingen per mejl samuel.nelson@krik.se eller genom att skicka ett sms till 070-156 63 80.

KRIK Västra Götaland
Onsdagen den 4 mars kl 18.00 har KRIK Västra Götaland årsmöte. KRIK Västra Götaland omfattar KRIK-grupper och medlemmar i Västra Götalands län. Om du vill delta anmäler du detta till Samuel Nelson innan mötet, antingen per mejl samuel.nelson@krik.se eller genom att skicka ett sms till 070-156 63 80.