Nationellt årsmöte

Länk till mötet: https://us06web.zoom.us/j/81004179011

KRIKs centrala årsmöte hålls den 6 mars 2024 kl 19.00KRIK-kontoret i Uppsala. Du kan delta på plats eller digitalt via Zoom. Anmäl digitalt deltagande på förhand så underlättar det för röstlängden och de administrativa förberedelserna inför mötet. Motioner ska vara inskickade till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet.

Här hittar du årsmöteshandlingarna. För ekonomisk redovisning, skicka ett mejl till ekonomi@krik.se.

Välkommen!

Regionala årsmöten

KRIK Västra Götaland

Den 25:e mars klockan 17.30 har KRIK Västra Götaland årsmöte. KRIK Västra Götaland omfattar alla KRIK-grupper och medlemmar från Västra Götalands län. Mötet kommer att genomföras på Zoom och en länk skickas ut till anmälda deltagare på förhand. Du anmäler ditt deltagande till Amanda Waldeck innan mötet eller genom att skicka ett sms till 0708-394185. Välkommen!

KRIK Örebro län

Den 5 mars klockan 12.00 har KRIK Örebro län årsmöte. KRIK Örebro omfattar alla KRIK-grupper och medlemmar från Örebro län. Mötet kommer att genomföras på Zoom och en länk skickas ut till anmälda deltagare på förhand. Du anmäler ditt deltagande till Regionansvarig Örebro innan mötet eller genom att skicka ett sms till 070-2727449. Välkommen!

KRIK Skåne

Den X mars klockan 19.00 har region KRIK Skåne årsmöte. KRIK Skåne omfattar alla KRIK-grupper och medlemmar från Skåne. Mötet kommer att genomföras på Zoom och en länk skickas ut till anmälda deltagare på förhand. Du anmäler ditt deltagande till Regionansvarig Skåne innan mötet eller genom att skicka ett sms till 073-3341606. Välkommen!

KRIK Jönköpings län

Den X mars klockan 17.30 har KRIK Jönköpings län årsmöte. KRIK Jönköpings län omfattar alla KRIK-grupper och medlemmar från Jönköpings län. Mötet kommer att genomföras på Zoom. Du anmäler ditt deltagande till info@krik.se innan mötet eller genom att skicka ett sms till 072-556 85 63. Välkommen!

KRIK Uppsala län

Onsdagen den 20:e mars klockan 19.15 har region KRIK Uppsala årsmöte. KRIK Uppsala omfattar alla KRIK-grupper och medlemmar från region Uppsala. Mötet kommer att genomföras i form av zoom-möte. Du anmäler ditt deltagande till klara.roos@krik.se innan mötet eller genom att skicka ett sms till 0767981357

Välkommen!

Lokala årsmöten

Varje KRIK-grupp behöver ha ett årsmöte. Kallelsen till årsmötet skickas ut två veckor innan mötet, förslagsvis genom att det meddelas muntligt på en KRIK-samling och/eller genom att det skrivs ut på KRIK-gruppens sociala kanaler. Dagordning och formulär för årsmötet samt mer information hittar du här.