Välkommen till KRIK Oskarshamn! Vi spelar innebandy och har andakt, tillsammans med Tonår.

Tid, plats och annat viktigt!