Intresseanmälan ledare ARENA

Fält markerade med * måste vara ifyllda

ICE står för In Case Of Emergency och här ska du fylla i namn och telefonnummer till din närmaste anhörig. 

Berätta kort vem du är, eventuellt tidigare erfarenhet av KRIK eller andra ledaruppdrag och varför du är intresserad av att vara ledare för ARENA. Skriv också vilken ledarroll du helst har. Skicka gärna med en referens. 

Vara förebedjare före och under gudstjänsterna.

TT står för TrivselTeamet och har extra ansvar för att hitta på aktiviteter, höja stämningen och fokusera på att se deltagarna.

Vid behov hoppa in och hjälpa till vid frukost/kvällsfika.

Reseersättning för bilar som används under lägret är 18,50 kr/milen.

Vi är noga med din säkerhet och sprider därför inte vidare dina uppgifter till andra parter. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter i vår personuppgiftspolicy.