Tid, plats och annat viktigt!

Vad är familjeKRIK?

Det är inte bara ungdomar och unga vuxna som tycker att KRIK är både roligt och viktigt, det finns också ett ökat intresse för KRIK-aktiviteter och KRIK-läger hos barn och barnfamiljer. Svaret på detta intresse heter familjeKRIK där vi vill ge KRIK-gemenskap och KRIK-upplevelser till barn och föräldrar genom både läger och lokala grupper.

Vision

Mål och vision med familjeKRIK:

  • Skapa idrottsglädje, trosglädje och livsglädje tillsammans med barn och föräldrar.
  • Att forma en god gemenskap för hela familjen.
  • Att ge barn och föräldrar en kristen undervisning, kristna vänner och goda upplevelser med Jesus i centrum.
  • Att vara en naturlig del av KRIK-arbetet i stort och skapa möjligheter att vara med på KRIK-läger och KRIK-samlingar för barn och föräldrar