Mötesplats KRIK är samlingsnamnet för allt inom KRIK som rör integration – alla initiativ, idéer och satsningar. Idrotten är en fantastisk mötesplats som river sociala murar och förenar människor.


Idén föddes i och med ett besök på utreseboendet Åby och projektet har vuxit fram successivt under ett års tid av engagemang´. Projektet innefattar allt som har med integration inom KRIK att göra och bygger på det engagemang som pågått ute på Åby och i grupper som Uppsala, Kall och Borås.

Mötesplats KRIK är ett samlingsnamn för allt som händer i landet och även mellan länder. Flera KRIK-grupper använder sin grupp som en mötesplats för nyanlända.

Syfte och mål

Syftet är att förenkla för KRIK-grupper så att gränsöverskridande möten och integrationsfokus blir en naturlig del av samlingarna. Detta gör vi utifrån en kristen värdegrund där alla människor är lika värda. Idén Mötesplats KRIK går parallellt med den ordinarie KRIK-verksamheten.

Historia och bakgrund

En kväll gick Mattias Ottestig, generalsekreterare i KRIK, med en boll till Åby och spelade fotboll med migranter. Det ledde snart till regelbundna besök av KRIKare som lekte och sportade med barnen på gården.

KRIK Uppsala började bjuda in asylsökande från språkcaféet i Korskyrkan Uppsala till sina samlingar vilket gjorde att de exploderade i antal. Ett flertal integrationsprojekt har ploppat upp i Sverige och i Kall drivs aktiviteter både inom och utanför KRIK.

Engagera dig!
Att engagera sig är enkelt och meningsfullt. Här är därför tre konkreta sätt på hur.

  • Besök ett asylboende och skapa lekfulla idrottsaktiviteter.
  • Använd din KRIK-grupp som mötesplats genom att bjuda in asylsökande.
  • Skapa KRIK-evenemang för integration.

Vi på KRIK-kontoret stöttar och hjälper dig gärna. Hör av dig till oss!