Tid, plats och annat viktigt!

Om projektet

Vad är Mötesplats KRIK?
Syftet med Mötesplats KRIK är att förenkla för KRIK-grupper så att gränsöverskridande möten och och integrationsfokus blir en naturlig del av samlingarna. KRIK vill även uppmuntra KRIKare att besöka asylboenden och genom lek och idrott skapa glädje där. Detta vill vi göra utifrån en kristen värdegrund där alla människor är lika värda. Idén mötesplats KRIK ska gå parallellt med den ordinarie KRIK-verksamheten och bli en del av KRIK-kulturen.

Vad kan jag göra?

Det är både enkelt och meningsfullt att engagera sig. Här spaltar vi upp tre konkreta sätt man kan göra det på.

 • Besöka ett asylboende och skapa lekfulla idrottsaktiviteter.
 • Använda din KRIK-grupp som en mötesplats genom att bjuda in de asylsökande i staden.
 • Skapa KRIK-evenemang för integration.

Vi på KRIK-kontoret vill så gärna stötta dig och hjälpa dig att komma igång med vad du kan göra i din stad. Tveka inte att höra av dig till oss!

Tips

BESÖKA ETT ASYLBOENDE

Att besöka ett asylboende kan väcka många olika känslor. Det är varken konstigt eller farligt utan snarare nyttigt och bidrar till förståelse. Några saker att tänka på vid besök på ett asylboende är följande:

 • Ha kul! Glädje smittar av sig och hjälper till att skapa en god stämning.
 • Fokus på rätt sak. Du är där för deras skull, inte för din egen. Det är lätt att fastna i sin egen prestation och tycka att man gör en dålig insats, men oftast behövs inte mycket material eller organisering för att det ska bli lyckat.
 • Jobba i team. Det känns tryggare, är mer praktiskt och finns mer kompetens att nyttja.
 • Bemöt de boende med respekt och nyfikenhet. Älska dem och var dig själv. Behandla barn som barn och vuxna som vuxna. Vi är lika, men har olika livsupplevelser. 
 • Våga vara spontan! Följ med deltagarna i deras egen lek. Det behöver inte alltid vara uppstyrt och mycket material, ofta blir det bra ändå.
 • Tydlighet skapar trygghet. Det är inget fel med att vara bestämd i sitt ledarskap, det gör att deltagarna vet vad som gäller.
 • Tävlingar kan vara väldigt roligt men samtidigt utmanande om gruppen är lite rörig. Om gruppen består av barn kan det vara klokt att utesluta saker som utdelning av västar. 
 • Tolk. Använd en deltagare som flera språk och låt denne i sin tur förklara för resten av deltagana. På så sätt känner sig denne viktig och bidrar i sin tur till en bättre och tryggare grupp.
 • Lektips. Här kan du som ledare hitta många lektips.

KRIK-GRUPPEN

Det är väldigt enkelt att bjuda in någon till en KRIK-samling! KRIK-gruppen är ett suveränt sätt att lära känna varandra utan att språket ska vara ett jättestort hinder.

 • Låt aktiviteten bygga relationen. 
 • Fler är bättre än en. 
 • Gör det du tycker är kul och brinner för. 

STÖD

Det finns stöd att få från många olika håll. Församlingar, myndigheter och organisationer är ofta villiga att ställa upp med resurser av olika slag och tveka inte att fråga om ekonomiskt stöd. Stöd i form av samtal kan vara viktigt och här kan man vända sig till en församling för mer kompetens. Trots att det inte är vi som har flytt finns det många anledningar till att prata av sig om de intryck, tankar och känslor som dyker upp när man får kontakt med kriget genom sina nya vänner.

Historia

Historia
Idén bakom Mötesplats KRIK föddes i och med ett besök på utreseboendet Åby, i Uppsala – ett tillfälligt boende för asylsökande som fått avslag. Dit började KRIK volontärer åka en gång i veckan hösten 2015 för att göra skillnad bland människor på flykt eller i nöd på det sätt som de kunde bäst. Det vill säga med boll under armen och Jesus i hjärtat.

Engagemanget utvecklades snabbt och en idé om att få med sig asylsökande från språkcaféet i Korskyrkan Uppsala till KRIK-samlingar tog snart rygg på Åby-besöken. KRIK Uppsalas ordinarie samlingar exploderade i antal och vi såg att det bidrog till nya vänner och mer glädje i grupperna.

Projektet har vuxit fram successivt under ett och ett halvt års tid av engagemang, nya idéer och uppmärksammade behov. Projektet innefattar allt som har med integration inom KRIK att göra och bygger på det engagemang som pågått ute på Åby samt genom olika KRIK-grupper som Uppsala, Kall och Borås.

I dag är Mötesplats KRIK ett samlingsnamn för allt som händer i landet, och även mellan länder. Flera KRIK-grupper i Sverige använder sin grupp som en mötesplats för nyanlända och det har gjorts flera riktade satsningar. I år innebär projektet ett samarbete mellan Norge och Sverige, med möten syskonländerna emellan för att prata om hur KRIK kan utveckla Mötesplats KRIK.

Parallellt med engagemangen i Uppsala har fler och fler integrationsprojekt ploppat upp runt om i Sverige. I Kall, med ett av Sveriges största asylboenden, drivs sportaktiviteter både inom och utanför KRIK.