Välkommen till våra KRIK-samlingar där det utlovas mycket idrottsglädje, trosglädje och livsglädje!

Vi kommer att samlas någon gång varje månad och idrotta tillsammans. Hör av dig till Linn Leijonqvist för att veta mer om när vi träffas nästa gång!

Tid, plats och annat viktigt!