Välkommen till KRIK Malmö! Vi har för tillfället inga regelbundna samlingar men hoppas kunna komma igång med det inom kort. Hör av dig till Lilian för att veta mer om nästa samling. Hoppas vi ses!

Vi har även dragit igång med roliga sportaktiviter för barn mellan 6-10 år. Vi kör bl.a. bollekar, hinderbanor och däremellan delar en spännande bibelberättelse.
Hör av dig till Lucia om du vill veta mer!

Tid, plats och annat viktigt!