Välkommen till KRIK Malmö!

På lördagar anordnar vi roliga sportaktiviter för barn mellan 6-11 år! Vi kör bl.a. bollekar, hinderbanor och i mitten av samlingen delar vi en spännande bibelberättelse.
Hör av dig till Lucia om du vill veta mer!

Tid, plats och annat viktigt!