Malmö

Välkommen till KRIK Malmö!

På lördagar anordnar vi roliga sportaktiviter för barn mellan 6-11 år! Vi kör bl.a. bollekar, hinderbanor och i mitten av samlingen delar vi en spännande bibelberättelse.
Hör av dig till Lucia om du vill veta mer!

Aktivitet, plats & tid!

Plats: Hermosdalskolan
Tid: Varannan lördag 16-17.30
Aktivitet: Lekar, bollsport mm.
Kontaktperson: Lucia Karlsson
Telefon: 073-394 64 10
Mailadress: malmo@krik.se