Vi är ett gott gäng högstadie- & gymnasieelever som samlas för att sporta och köra bollekar tillsammans. Syftet är att dels samla ungdomar från de olika samfunden och kyrkorna och dels att använda sporten som ett missionsredskap för att ungdomar i byn ska få lära känna en Gud som inte bara finns i kyrkan utan även i idrottshallen! Välkommen att vara med!

Tid, plats och annat viktigt!