KRIK Uppsala Outdoor är ett resultat av det fina samarbete som upprättades mellan KRIK Uppsala 20+ & God Jord i samband med plogging (jogga & plocka skräp) under våren år 2020.

Vi vill plogga för att det är en tjänande handling (för Uppsala, medmänniskor & skapelsen). Vi ploggar ungefär varannan vecka under sommarhavlåret, men vid olika tider. Dessutom kommer gruppen att vid olika tillfällen anordna friluftsaktiviteter ute i den vackra skapelsen, exempelvis kanotpaddling och pilgrimsvandring. Följ oss på FB för att veta mer och få info om kommande event.
Varmt välkommen att haka på!

Tid, plats och annat viktigt!