Det är vi som är med i riksstyrelsen för KRIK

Edvin Näslund

Ordförande
Maila Edvin I 073-354 07 98.

Anton Hjertberg

Vice ordförande
Maila Anton I 073-093 47 64.

Agnes Grunnesjö

Ledamot
Maila Agnes I 070-318 58 67.