KRIK, Kristen Idrottskontakt, är en ideell ungdomsorganisation som kombinerar idrott och tro.

Genom aktiviteter och gemenskap på kristen grund vill KRIK skapa sammanhang där barn och unga kan växa i tron på Jesus. KRIK vill bevara och stärka kristna idrottsintresserade och utövare i sin tro, och samtidigt arbeta för att möta och berätta om Jesus för idrottsungdomar som inte bekänner sig som kristna.

KRIK verkar tvärkyrkligt och utgör en arena mellan kyrkan och idrottsrörelsen utan att vara en idrottsförening, kyrka eller ett eget samfund.

For information in english, click here.

Bakgrund

KRIK kommer ursprungligen från Norge (Kristen Idrettskontakt) där man startade 1981. Initiativtagare till uppstarten var idrottspräst Kjell Markset, som redan 1976 var med och startade KROK – Kristen Orienteringskontakt. I dag räknar de in över 15 000 medlemmar och hundratals grupper.

2005 startade KRIK i Sverige, utifrån norsk inspiration och modell. Organisationerna har hela tiden verkat oberoende av varandra, men det hålls en kontinuerlig kontakt. 2008 skapades den första projektanställningen och idag finns ett flertal anställda på huvudkontoret i Uppsala samt deltidsanställningar i Göteborg och Skövde.

Vilka som jobbar på KRIK-kontoret och kontaktuppgifter hittar du här.
Vilka som ingår i KRIKs styrelse hittar du här.